Değişen dünya dengeleri karşısında osmanlı siyaseti nasıl oldu?

Osmanlı kuruluş ve yükseliş döneminde deyim yerindeyse hiçbir ülkeyi pek kaideye almadı ve sadece fetih politikası izledi.

Ama gerileme devriyle birlikte Osmanlı Devlet artık batının üstünlüğünü kabul etti ve ömrünü uzatmak için genel olarak ünlü denge politikasını izledi.

Avrupa ülkeleriyle ittifaklar kurdu, Rus tehlikesine karşı Avrupalı devletler Osmanlıya adeta sahip çıktı. Hatta Kırım Savaşı’nda İngiltere Fransa gibi ülkeler Osmanlıyla birlik olarak Rusya’yı yendi. Akabinde Paris antlaşmasıyla Osmanlı artık bir Avrupa ülkesi sayıldı ve Avrupa devletler hukukundan yararlanmaya başladı.

Yine çıkarmış olduğu Islahat fermanı, Tanzimat fermanı ve Meşrutiyet yönetimiyle Osmanlı Devleti’nin dağılmayı geciktirdiğini söyleyebiliriz.


Yayımlandı

kategorisi