Daktiloyu Kim Bulmuştur

Daktilonun İcadı ve Tarihçesi

Daktilo, bir klavye aracılığıyla harekete getirilen harfleri mürekkepli bir sistem yardımıyla kağıda basarak yazı yazan makinedir. Daktilo, yazı yazma işini büyük ölçüde kolaylaştıran ve modern dünyanın en önemli icatları arasında yer alan bir araçtır.

Daktilonun Tarihçesi

Daktilonun icadı, 19. yüzyılın başlarına kadar uzanır. Bu dönemde, birçok mucit, yazma işini kolaylaştıracak makineler geliştirmeye çalışmıştır.

**Daktilonun ilk atası, 1808 yılında İtalyan mucit Pellegrino Turri tarafından icat edilmiştir. Turri, bu daktiloyu görme engelli bir arkadaşı için tasarlamıştır. Turri’nin daktilosunda, harflerin üzerine mürekkepli bir çubuk yerleştirilmişti. Bu çubuk, bir klavye aracılığıyla hareket ettirilerek harfleri kağıda basıyordu.

Turri’nin daktilosunda bazı teknik sorunlar vardı ve bu nedenle yaygın olarak kullanılmadı. Daktilonun icadı, 19. yüzyılın ortalarında, Amerikalı mucit Christopher Latham Sholes tarafından önemli bir ilerleme kaydetti.

Sholes, 1867 yılında, Samuel Soule ve Carlos Glidden ile birlikte bir daktilo makinesi geliştirdi. Bu makinede, harflerin üzerine mürekkepli bir merdane yerleştirilmişti. Bu merdane, bir klavye aracılığıyla hareket ettirilerek harfleri kağıda basıyordu.

Sholes’un daktilosunda, harflerin sıralanması da önemli bir yenilik olarak dikkat çekiyordu. Sholes, harflerin en sık kullanılanlarından en az kullanılanlarına doğru sıralanması gerektiğini fark etti. Bu sayede, daktiloda yazı yazmak daha hızlı ve kolay hale geldi.

Sholes’un daktilosu, 1873 yılında patentini aldı. Bu daktilo, “Sholes and Glidden Type-Writer” olarak pazarlandı ve büyük bir başarı elde etti.

1870’li yıllarda, daktilonun geliştirilmesi için çalışmalar devam etti. Bu dönemde, daktilonun klavyesi, tuşların düzeni, mekanik yapısı ve diğer özellikleri üzerinde önemli iyileştirmeler yapıldı.

1880’li yıllarda, daktilo, ofislerde ve iş dünyasında yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Daktilo, yazma işini büyük ölçüde kolaylaştırdı ve bu nedenle, iş dünyasında verimliliği önemli ölçüde artırdı.

 1. yüzyılın başlarında, daktilo, günlük hayatın önemli bir parçası haline geldi. Daktilo, okullarda, bürolarda, evlerde ve diğer birçok yerde yaygın olarak kullanılıyordu.

 2. yüzyılın ortalarından itibaren, daktilonun yerini bilgisayarlar almaya başladı. Ancak, daktilo, hala birçok alanda kullanılmaya devam etmektedir. Örneğin, daktilo, hukuk, tıp ve sekreterlik gibi alanlarda hala yaygın olarak kullanılmaktadır.

Daktilonun İcadı ve Mucitleri

Daktilonun icadı, birçok mucidin katkılarıyla gerçekleşti. Bu mucitlerden bazıları şunlardır:

 • Pellegrino Turri (1808)
 • Christopher Latham Sholes (1867)
 • Samuel Soule (1867)
 • Carlos Glidden (1867)
 • James Densmore (1873)
 • John Pratt (1874)
 • Frank Haven Hall (1875)

Bu mucitlerin katkılarıyla, daktilo, günümüzde kullanılan modern haline geldi.

Daktilonun Önemi

Daktilon, yazı yazma işini büyük ölçüde kolaylaştıran ve modern dünyanın en önemli icatları arasında yer alan bir araçtır. Daktilonun önemi, şu noktalardan anlaşılabilir:

 • Daktilo, yazma işini hızlandırdı ve daha düzenli metinler üretmeyi mümkün kıldı.
 • Daktilo, ofislerde ve iş dünyasında verimliliği artırdı.
 • Daktilo, günlük hayatın önemli bir parçası haline geldi.

Daktilo, tarih boyunca birçok alanda önemli rol oynamıştır. Daktilo, yazma işini kolaylaştırarak, iletişimin ve bilginin yayılmasını kolaylaştırmıştır. Daktilo, ayrıca, iş dünyasında verimliliği artırarak, ekonomik kalkınmaya katkı sağlamıştır.

Daktilonun Geleceği

Günümüzde, daktilonun yerini bilgisayarlar almaya başladı. Ancak, daktilo, hala birçok alanda kullanılmaya devam etmektedir. Örneğin, daktilo, hukuk, tıp ve sekreterlik gibi alanlarda hala yaygın olarak kullanılmaktadır.

Daktilonun geleceği,


Yayımlandı

kategorisi