Coğrafya Bölümü Mezunları Ne Iş Yapar?

Coğrafya Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Coğrafya, Dünya’yı ve üzerindeki canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Coğrafyacılar, Dünya’nın fiziksel özelliklerini, insan topluluklarının Dünya’yla etkileşimini ve doğal kaynakların kullanımını araştırırlar. Coğrafya bölümü mezunları, bu alandaki bilgi ve becerilerini kullanarak çeşitli iş alanlarında çalışabilirler.

Coğrafya Bölümü Mezunlarının İş İmkanları

Coğrafya bölümü mezunlarının iş imkanları, mezuniyet sonrası alacakları ek eğitimlere ve ilgi alanlarına göre değişiklik gösterir. Coğrafya bölümü mezunları, aşağıdaki alanlarda çalışabilirler:

 • Eğitim: Coğrafya bölümü mezunları, pedagojik formasyon alarak ortaöğretim ve ilkokullarda coğrafya öğretmeni olarak çalışabilirler.
 • Akademi: Coğrafya bölümü mezunları, yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapabilirler. Üniversitelerde öğretim üyesi, araştırmacı veya uzman olarak çalışabilirler.
 • Kamu ve özel sektör: Coğrafya bölümü mezunları, kamu ve özel sektörde çeşitli görevlerde çalışabilirler. Örneğin, devlet kurumlarında bölge planlama, şehir planlama, afet yönetimi, çevre koruma, doğal kaynak yönetimi gibi alanlarda çalışabilirler. Özel sektörde ise turizm, sigorta, inşaat, ulaşım gibi alanlarda çalışabilirler.

Coğrafya Bölümü Mezunlarının Yapabileceği Bazı İş Örnekleri

 • Coğrafya öğretmeni: Coğrafya bölümü mezunları, pedagojik formasyon alarak ortaöğretim ve ilkokullarda coğrafya öğretmeni olarak çalışabilirler. Coğrafya öğretmenleri, öğrencilere Dünya’nın fiziksel özelliklerini, insan topluluklarının Dünya’yla etkileşimini ve doğal kaynakların kullanımını öğretirler.
 • Akademisyen: Coğrafya bölümü mezunları, yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapabilirler. Üniversitelerde öğretim üyesi, araştırmacı veya uzman olarak çalışabilirler. Akademisyenler, coğrafya alanındaki yeni araştırmaları yürütür ve yayınlarlar.
 • Bölge planlamacı: Coğrafya bölümü mezunları, bölge planlama alanında çalışabilirler. Bölge planlamacılar, bir bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimini planlamak için çalışırlar.
 • Şehir planlamacı: Coğrafya bölümü mezunları, şehir planlama alanında çalışabilirler. Şehir planlamacılar, bir şehrin fiziksel gelişimini planlamak için çalışırlar.
 • Afet yönetimi uzmanı: Coğrafya bölümü mezunları, afet yönetimi alanında çalışabilirler. Afet yönetimi uzmanları, afet risklerini azaltmak ve afetlerin etkilerini azaltmak için çalışırlar.
 • Çevre koruma uzmanı: Coğrafya bölümü mezunları, çevre koruma alanında çalışabilirler. Çevre koruma uzmanları, çevrenin korunması için çalışırlar.
 • Doğal kaynak yöneticisi: Coğrafya bölümü mezunları, doğal kaynak yönetimi alanında çalışabilirler. Doğal kaynak yöneticileri, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması için çalışırlar.
 • Turizm uzmanı: Coğrafya bölümü mezunları, turizm alanında çalışabilirler. Turizm uzmanları, turizm faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi için çalışırlar.
 • Sigorta uzmanı: Coğrafya bölümü mezunları, sigorta alanında çalışabilirler. Sigorta uzmanları, sigorta poliçelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi için çalışırlar.
 • İnşaat mühendisi: Coğrafya bölümü mezunları, inşaat mühendisliği alanında çalışabilirler. İnşaat mühendisleri, inşaat projelerinin planlanması ve yürütülmesi için çalışırlar.
 • Ulaşım mühendisi: Coğrafya bölümü mezunları, ulaşım mühendisliği alanında çalışabilirler. Ulaşım mühendisleri, ulaşım projelerinin planlanması ve yürütülmesi için çalışırlar.

Coğrafya Bölümü Mezunları İçin Öneriler

Coğrafya bölümü mezunlarının iş bulma şanslarını artırmak için aşağıdaki önerileri dikkate almaları faydalı olacaktır:

 • Pedagojik formasyon alın: Pedagojik formasyon alarak ortaöğretim ve ilkokullarda coğrafya öğretmeni olarak çalışabilirsiniz.
 • Yüksek lisans ve doktora yapın: Yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapabilirsiniz.
 • Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) alanında bilgi ve becerilerinizi geliştirin: CBS alanında bilgi ve becerilerinizi geliştirerek kamu ve özel sektörde çeşitli görevlerde çalışabilirsiniz.
 • Yabancı dil öğrenin: Yabancı dil öğrenip uluslararası alanda iş bulma şansınızı artırabilirsiniz.

Sonuç

Coğrafya bölümü, geniş bir iş imkanına sahip bir bölüm


Yayımlandı

kategorisi