Coğrafi Keşifler ile ilgili görsel sonucu

Coğrafi Keşiflerin Sonunda Yeni Bulunan Ülkelere Göçler Sonucunda Neler Olmuştur?

İlk olarak yeni keşfedilen yerlerde yaşayan insanlar için coğrafi keşifler tam bir felaket olmuştur. Batılıların getirdiği hastalıklara dayanamamış çoğu ölmüştür. Ayrıca batılıların sahip olduğu silahlara karşı koyamamış ve önemli bir kısmı da savaşta yok olmuştur. Yani utanç verici çok büyük dramlar yaşanmıştır. Üstelik bunların temel nedeni ise batılı insanların aç gözlülüğü ve para hırsıdır.

İkinci olarak coğrafi keşifler sonucunda yeni ticaret yollarının bulunmasıyla birlikte, doğudaki ticaret yolları önemini kaybetmiş ve bunun sonucunda doğu ülkeleri fakirleşirken, batılı ülkeler zenginleşmiştir.

Zaten batılı ülkeler yeni bulunan ülkelere gidip oraların kaynaklarını sömürerek, oradaki yerli halkı kölelik düzeninde çalıştırıp zengin olmuşlardır. Ayrıca yeni bulunan yerlerdeki altınları zorla alıp İspanya ve Portekiz’e getirmişlerdir. Böylece Avrupa birdenbire zenginleşmiştir.

Coğrafi Keşifler ile ilgili görsel sonucu


Yayımlandı

kategorisi