Coğrafi Bilgi Sistemleri Ne Iş Yapar?

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), yeryüzüne ait bilgileri konumsal olarak depolayan, analiz eden ve sunan bilgisayar sistemleridir. CBS, coğrafya, haritacılık, bilgisayar bilimleri ve diğer disiplinlerden yararlanan bir bilgi sistemidir.

CBS’nin temel işlevleri şunlardır:

 • Veri toplama: CBS, yeryüzüne ait verileri toplamak için çeşitli yöntemler kullanır. Bu veriler, haritalar, fotoğraflar, uydu görüntüleri, hava gözlemleri, nüfus sayımları, anketler ve daha birçok kaynaktan elde edilebilir.
 • Veri depolama: CBS, toplanan verileri bilgisayar ortamında depolar. Veriler, konumsal veriler (konum, şekil, alan, uzunluk, yükseklik vb.) ve ilişkisel veriler (özellikler, değerler vb.) olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır.
 • Veri işleme: CBS, depolanan verileri çeşitli işlemlere tabi tutar. Bu işlemler, verilerin temizlenmesi, güncellenmesi, birleştirilmesi ve analiz edilmesi gibi işlemleri içerebilir.
 • Veri analizi: CBS, verileri analiz ederek kullanıcılara karar verme sürecinde yardımcı olur. Veri analizi, çeşitli istatistiksel ve coğrafi analiz yöntemlerini kullanarak verilerden anlamlı bilgiler elde etme sürecini ifade eder.
 • Veri sunumu: CBS, verileri kullanıcılara görsel olarak sunar. Bu sunum, haritalar, grafikler, tablolar ve diğer görsel araçlar kullanılarak yapılabilir.

CBS, birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Bu alanlar şunlardır:

 • Haritacılık: CBS, haritaların oluşturulması, güncellenmesi ve yönetimi için kullanılır.
 • Kentsel planlama: CBS, kentlerin planlanması ve yönetiminde kullanılır.
 • Çevre yönetimi: CBS, çevre sorunlarının araştırılması ve çözümünde kullanılır.
 • Tarım: CBS, tarımsal üretim ve planlamada kullanılır.
 • Sağlık hizmetleri: CBS, sağlık hizmetlerinin sağlanmasında kullanılır.
 • Afet yönetimi: CBS, afetlerin yönetiminde kullanılır.

CBS’nin avantajları şunlardır:

 • Verilerin verimli bir şekilde depolanmasını ve yönetilmesini sağlar.
 • Verilerin hızlı ve kolay bir şekilde analiz edilmesini sağlar.
 • Verilerin görsel olarak sunulmasını kolaylaştırır.
 • Karar verme sürecini destekler.

CBS’nin dezavantajları şunlardır:

 • CBS sistemlerinin kurulması ve kullanımı maliyetli olabilir.
 • CBS sistemlerinin kullanımı için uzmanlık gerektirebilir.

CBS, günümüzde hızla gelişen bir teknolojidir. CBS’nin kullanımı, her geçen gün daha yaygınlaşmaktadır. CBS, çeşitli sektörlerde verimliliği ve etkinliği artırarak, karar verme sürecini desteklemektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Uygulama Alanları

CBS, birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Bu alanlar şunlardır:

 • Haritacılık: CBS, haritaların oluşturulması, güncellenmesi ve yönetimi için kullanılır. CBS, haritaların daha doğru ve güncel olmasını sağlar. Ayrıca, CBS kullanılarak kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş haritalar oluşturulabilir.
 • Kentsel planlama: CBS, kentlerin planlanması ve yönetiminde kullanılır. CBS, kentlerin nüfus, ulaşım, altyapı, çevre gibi ihtiyaçlarının belirlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, CBS kullanılarak kentlerin daha sürdürülebilir ve yaşanabilir hale gelmesi için planlar geliştirilebilir.
 • Çevre yönetimi: CBS, çevre sorunlarının araştırılması ve çözümünde kullanılır. CBS, çevre kirliliği, doğal afetler gibi sorunların etkilerinin belirlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, CBS kullanılarak çevre sorunlarına yönelik çözümler geliştirilebilir.
 • Tarım: CBS, tarımsal üretim ve planlamada kullanılır. CBS, tarım arazilerinin verimliliğinin belirlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, CBS kullanılarak tarımsal üretimde verimliliği artıracak yöntemler geliştirilebilir.
 • Sağlık hizmetleri: CBS, sağlık hizmetlerinin sağlanmasında kullanılır. CBS, hastalıkların yayılmasını önlemek için kullanılabilir. Ayrıca, CBS kullanılarak sağlık hizmetlerinin daha verimli ve etkili bir şekilde sunulması için planlar geliştirilebilir.
 • Afet yönetimi: CBS, afetlerin yönetiminde kullanılır. CBS, afet risklerinin belirlenmesine ve afetlerin etkilerinin azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca, CBS kullanılarak afetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesi için planlar geliştirilebilir.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Geleceği

CBS, günümüzde hızla gelişen bir teknolojidir. CBS’nin kullanımı, her geçen gün daha yaygınlaşmaktadır. CBS, çeşitli sektörlerde verimliliği ve etkinliği artırarak


Yayımlandı

kategorisi