Büro Personeli Ne Iş Yapar?

Büro Personeli Ne İş Yapar?

Büro personeli, ofis ve büro gibi çalışma alanlarında tüm yazışmaların, belgelerin düzenlenmesini ve işlerin yürütülmesini sağlayan kişidir. Büro memuru olarak da adlandırılan bu meslek dalında kişi, birçok görevi üstlenmektedir.

Büro personelinin görevleri, görev yaptığı kurumun büyüklüğüne, faaliyet alanına ve ihtiyaç duyduğu hizmetlere göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak büro personelinin görevleri şunlardır:

 • Yazışmaları yapmak: Büro personeli, kurumun iç ve dış yazışmalarını yapmaktan sorumludur. Bu yazışmalar, mektup, e-posta, faks, telgraf gibi farklı formatlarda olabilir. Büro personeli, yazışmaları hazırlarken kurumsal kimliği ve yazım kurallarına dikkat etmelidir.
 • Dosyalama yapmak: Büro personeli, kurumun gelen ve giden evraklarını dosyalamaktan sorumludur. Dosyalama, evrakların içeriğine ve tarihine göre yapılır. Büro personeli, dosyalama yaparken evrakların kaybolmaması ve kolayca bulunabilmesi için gerekli önlemleri almalıdır.
 • Rapor hazırlamak: Büro personeli, kurumun faaliyetleri hakkında rapor hazırlamaktan sorumludur. Raporlar, kurumun yönetim ve denetim organları tarafından ihtiyaç duyulan bilgilere ulaşmak için kullanılır. Büro personeli, raporları hazırlarken verileri doğru ve eksiksiz bir şekilde aktarmalıdır.
 • Toplantıları organize etmek: Büro personeli, kurumun toplantılarını organize etmekten sorumludur. Bu kapsamda toplantının gündemini belirlemek, katılımcıları davet etmek, toplantı salonunu hazırlamak ve toplantının kaydını tutmak gibi görevler yer alır.
 • Telefonlara yanıt vermek: Büro personeli, kurumun telefonlarına yanıt vermekten sorumludur. Gelen çağrıları ilgili kişilere yönlendirmek, randevu almak veya sorulan soruları yanıtlamak gibi görevler yer alır.
 • Misafirleri karşılamak: Büro personeli, kurumun gelen misafirlerini karşılamak ve yönlendirmekten sorumludur. Misafirlerin kayıtlarını tutmak, onlara gerekli bilgileri sağlamak veya ilgili kişilerle görüştürmek gibi görevler yer alır.
 • Ofisin düzenini sağlamak: Büro personeli, ofisin düzenini sağlamaktan sorumludur. Bu kapsamda ofis malzemelerini düzenli bir şekilde yerleştirmek, temizlik yapmak ve gerekli düzenlemeleri yapmak gibi görevler yer alır.

Büro personeli, bu görevleri yerine getirirken aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır:

 • İyi bir iletişim yeteneğine sahip olmalıdır. Büro personeli, kurumun iç ve dış çevresiyle iletişim kurarak işlerin yürütülmesini sağladığından, iyi bir iletişim yeteneğine sahip olması önemlidir.
 • Organizasyon becerisine sahip olmalıdır. Büro personeli, birden fazla görevi aynı anda yürütebildiğinden, organizasyon becerisine sahip olması önemlidir.
 • Etkili bir zaman yönetimi yapabilmelidir. Büro personeli, işlerin zamanında ve eksiksiz bir şekilde yürütülmesi için etkili bir zaman yönetimi yapabilmelidir.
 • Bilgisayar programlarına hakim olmalıdır. Büro personeli, bilgisayar programlarını kullanarak işlerini daha verimli bir şekilde yürütmelidir.
 • Sorumluluk sahibi olmalıdır. Büro personeli, kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmekten sorumludur.

Büro personeli, kamu kurum ve kuruluşları, özel şirketler, dernekler, vakıflar gibi farklı kurumlarda çalışabilir. Büro personeli olmak için herhangi bir ön lisans veya lisans diplomasına sahip olmak gerekmez. Ancak, bazı kurumlar, büro personeli alımı için en az lise mezuniyeti şartı koyabilir.

Büro personeli, deneyim kazandıkça ve bilgi ve becerilerini geliştirdikçe, daha yüksek maaşlarla ve daha iyi pozisyonlarda çalışabilir.

Büro Personelinin Önemi

Büro personeli, bir kurumun işleyişinin aksamadan devam etmesinde önemli bir rol oynar. Büro personeli, kurumun yazışmalarını yapmak, dosyalama yapmak, rapor hazırlamak, toplantıları organize etmek, telefonlara yanıt vermek, misafirleri karşılamak ve ofisin düzenini sağlamak gibi görevleri yerine getirerek kurumun işlerinin yürütülmesini sağlar.

Büro personelinin görevleri, kurumun büyüklüğüne ve faaliyet alanına göre değişiklik gösterebilir. Ancak, büro personeli, tüm kurumlarda ihtiyaç duyulan bir meslek grubudur.


Yayımlandı

kategorisi