Bilim ile ilgili görsel sonucu

Bilim Anlamı ve Bilim ile İlgili Cümleler

Bilim insanlığın evreni anlama çabasıdır.

Büyünün, efsanelerin, mitolojilerin ve mucizelerin kol gezdiği bu dünyada gerçeği keşfetmek için insanlığın sahip olduğu en güçlü yöntemdir.

Bilim ile ilgili görsel sonucu

Bilim deney ve gözlemlere dayanır. Yani somut olarak kanıtlanabilir bir ilim alanıdır. Oysaki bizden her zaman mucizelere inanmamız beklenir, her zaman mitolojilere inanmamız beklenir. Fakat hiçbir zaman bunların gerçek olup olmadığını bilemeyiz. Çünkü bu olaylar deneye tabii tutulamaz. Zaten bundan dolayı da bilimsel değil, mitolojik olaylardır.

Modern bilim son yüzyıllarda ortaya çıkmış olsa da, bilimin ilk örnekleri Antik Yunan dünyasında ortaya çıkmıştır.

Bilim bir toplumu üstün kılacak bir silahtır.

Bilimde ilerleyen toplumlar, yaşam kalitesi ve refah düzeyi bakımından da ilerler.

Geri kalmış ülkelerin gelecekte gelişmesi için tek şart bilimsel bir eğitim sistemine geçmesidir.

Bilim para için yapılmaz, sadece merak için yapılır. Fakat para her zaman bilimin yan ürünü şeklinde ardı sıra otomatik olarak gelir.

Bilimde nesnel olmak yani tarafsız olmak şarttır.

Bilimin esası inanca değil, şüpheciliğe dayanır.


Yayımlandı

kategorisi