Besyo Atama Puanları

BESYO Atama Puanları

Beden eğitimi ve spor yüksekokulları (BESYO), Türkiye’de spor alanında akademik eğitim veren yükseköğretim kurumlarıdır. BESYO’lardan mezun olan öğrenciler, KPSS sınavına girerek öğretmenlik kadrolarına atanabilmektedir.

Beden Eğitimi Öğretmenliği Atama Puanları

Beden eğitimi öğretmenliği, BESYO’ların en popüler bölümlerinden biridir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, ilkokul, ortaokul ve liselerde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapabilmektedir.

2023 yılı KPSS’ye göre, beden eğitimi öğretmenliği atama taban puanı 74,084’tür. Bu puan, 2023/1 merkezi atamasında en düşük beden eğitimi öğretmenliği atama puanıdır. En yüksek beden eğitimi öğretmenliği atama puanı ise 75,926’dır. Bu puan, 2023/1 merkezi atamasında en yüksek beden eğitimi öğretmenliği atama puanıdır.

Beden Eğitimi Öğretmenliği Atama Sayıları

2023 yılı KPSS’ye göre, beden eğitimi öğretmenliği atama sayısı 2.400’dür. Bu sayı, 2023/1 merkezi atamasında beden eğitimi öğretmenliği kadrolarına atanan kişi sayısını ifade etmektedir.

BESYO Mezunlarının Atama Durumu

BESYO mezunlarının atama durumu, diğer öğretmenlik bölümlerine göre daha avantajlıdır. Bunun nedeni, beden eğitimi öğretmenliği atama taban puanlarının diğer öğretmenlik bölümlerine göre daha düşük olmasıdır.

2003-2022 yılları arasında gerçekleşen toplam öğretmen atamaları içinde beden eğitimi öğretmenliği atamaları, %1,9’luk bir paya sahiptir. Bu oran, diğer öğretmenlik bölümlerine göre daha düşük olsa da, beden eğitimi öğretmenliği mezunlarının atama imkânları oldukça yüksektir.

BESYO Atama Puanlarını Etkileyen Faktörler

BESYO atama puanlarını etkileyen faktörler şunlardır:

  • Atama sayısı: Atama sayısı arttıkça, atama taban puanları da düşmektedir.
  • KPSS puanı: KPSS puanı arttıkça, atama şansı da artmaktadır.
  • Öğrenci tercihleri: Öğrenci tercihleri de atama puanlarını etkilemektedir. Örneğin, bir bölüme çok fazla öğrenci tercih ederse, o bölümün atama taban puanı da artmaktadır.

BESYO Atama Puanlarını Artırmak İçin Neler Yapılabilir?

BESYO atama puanlarını artırmak için yapılabilecek bazı şeyler şunlardır:

  • KPSS’ye iyi hazırlanmak: KPSS’ye iyi hazırlanmak, atama şansını artırmanın en önemli yoludur.
  • Öğrenci tercihlerini iyi yapmak: Öğrenci tercihlerini iyi yapmak, atama şansını artırmaya yardımcı olabilir.
  • Beden eğitimi alanında kendini geliştirmek: Beden eğitimi alanında kendini geliştirmek, atama şansını artırmaya yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, beden eğitimi öğretmenliği, BESYO mezunları için oldukça avantajlı bir meslektir. Atama puanları diğer öğretmenlik bölümlerine göre daha düşük olduğu için, beden eğitimi öğretmenliği mezunlarının atama imkânları oldukça yüksektir.


Yayımlandı

kategorisi