Beslenme Ve Diyetetik Atama Sayısı

Açıktan Atama 2022

Açıktan atama, kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan boş kadrolara, herhangi bir sınav şartı aranmaksızın, KPSS puanı esas alınarak yapılan atama türüdür. Açıktan atama, kamuda istihdam edilmek isteyen adaylar için önemli bir fırsattır. 2022 yılında, kamuda açıktan atama yoluyla 100.000’den fazla personel alımı yapılması planlanmaktadır.

Açıktan Atama Şartları

Açıktan atama için aranan genel şartlar şunlardır:

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • 18 yaşını tamamlamış olmak
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Askerlik ile ilişiği bulunmamak (Erkek adaylar için)

Açıktan atama için aranan özel şartlar, atama yapılacak kadronun niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, bazı kadrolar için belirli bir mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak, bazı kadrolar için belirli bir yaş sınırını doldurmuş olmak gibi şartlar aranabilmektedir.

Açıktan Atama Başvuru Süreci

Açıktan atama için başvurular, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının internet siteleri üzerinden yapılmaktadır. Başvurular, genellikle KPSS puanı esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Başvurular, belirlenen son başvuru tarihine kadar yapılabilmektedir.

Açıktan Atama Sonuçları

Açıktan atama sonuçları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının internet siteleri üzerinden duyurulmaktadır. Sonuçlar, genellikle kura çekilişi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Kura çekilişi, noter huzurunda yapılmaktadır.

Açıktan Atama 2022

2022 yılında, kamuda açıktan atama yoluyla 100.000’den fazla personel alımı yapılması planlanmaktadır. Atama yapılacak kadrolar, çeşitli meslek gruplarını kapsamaktadır. Atama yapılacak kadrolar arasında, doktor, hemşire, öğretmen, mühendis, tekniker, teknisyen, memur gibi kadrolar bulunmaktadır.

2022 yılında, kamuda açıktan atama yoluyla yapılacak personel alımlarının, aşağıdaki kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır:

 • Sağlık Bakanlığı
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Tarım ve Orman Bakanlığı
 • İçişleri Bakanlığı
 • Adalet Bakanlığı
 • Maliye Bakanlığı
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Açıktan Atama İpuçları

Açıktan atama için başvuru yapmak isteyen adayların, aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurması faydalı olacaktır:

 • Atama yapılacak kadrolar hakkında detaylı bilgi edinin.
 • Atama için aranan genel ve özel şartları karşıladığınızdan emin olun.
 • Atama başvurusunu zamanında yapın.
 • Atama sonuçlarının açıklanmasını takip edin.

Sonuç

Açıktan atama, kamuda istihdam edilmek isteyen adaylar için önemli bir fırsattır. 2022 yılında, kamuda açıktan atama yoluyla 100.000’den fazla personel alımı yapılması planlanmaktadır. Atama yapılacak kadrolar, çeşitli meslek gruplarını kapsamaktadır. Atama yapılacak kadrolar hakkında detaylı bilgi edinerek, atama için aranan genel ve özel şartları karşıladığınızdan emin olarak, atama başvurusunu zamanında yaparak, atama sonuçlarının açıklanmasını takip ederek, açıktan atama için şansınızı artırabilirsiniz.


Yayımlandı

kategorisi