basıncı kim buldu

Basınç Nedir?

Basınç, bir yüzeye dik olarak uygulanan kuvvetin o yüzeyin alanına oranı olarak tanımlanır. Birimi paskal (Pa)’dır. Basıncın temel bir fiziksel kavram olması nedeniyle, tarih boyunca birçok bilim insanı tarafından incelenmiştir.

Basınç Tarihçesi

Basınç kavramının ilk olarak MÖ 300’lü yıllarda Yunan filozofu Aristoteles tarafından tanımlandığı düşünülmektedir. Aristoteles, basıncı “bir cisim tarafından başka bir cisme uygulanan kuvvet” olarak tanımlamıştır.

Basınç kavramının gelişiminde önemli bir rol oynayan bir diğer bilim insanı da İtalyan fizikçi Evangelista Torricelli’dir. Torricelli, 1643 yılında bir cam tüpün bir ucunu açık, diğer ucunu ise merkürle doldurarak, merkür kolonunun yüksekliğinin atmosfer basıncı ile dengeleneceğini keşfetti. Bu keşif, atmosfer basıncının varlığını kanıtlayan ilk kanıt oldu.

Basınç kavramının gelişiminde önemli katkılarda bulunan bir diğer bilim insanı da İngiliz fizikçi Isaac Newton’dur. Newton, 1687 yılında yayınladığı “Principia Mathematica” adlı eserinde, basıncın kinetik teorisini geliştirdi. Bu teoriye göre, basınç, bir sıvının moleküllerinin hareketinden kaynaklanır.

Basınç kavramının gelişiminde önemli katkılarda bulunan bir diğer bilim insanı da Fransız fizikçi Blaise Pascal’dır. Pascal, 1647 yılında, kapalı bir kaptaki sıvının basıncının, kaptaki her noktaya eşit olduğunu keşfetti. Bu keşif, Pascal prensibi olarak bilinir.

Basınç Ölçüm Birimleri

Basınç, çeşitli birimlerle ölçülebilmektedir. En yaygın kullanılan birim paskal (Pa)’dır. Bir paskal, bir metrekarelik bir yüzeye bir newtonluk kuvvet uygulandığında oluşan basınçtır.

Basınç, aşağıdaki birimlerle de ölçülebilmektedir:

  • Bar: Bir bar, 100.000 paskala eşittir.
  • Kilopaskal (kPa): Bir kilopaskal, 1.000 paskala eşittir.
  • Megapaskal (MPa): Bir megapaskal, 1.000.000 paskala eşittir.
  • Gigapaskal (GPa): Bir gigapaskal, 1.000.000.000 paskala eşittir.

Basınç Türleri

Basınç, sıvı, gaz ve katılarda farklı şekillerde oluşabilir.

Sıvı Basıncı

Sıvı basıncı, sıvının ağırlığından kaynaklanır. Sıvının derinliği arttıkça, sıvının basıncı da artar.

Gaz Basıncı

Gaz basıncı, gazın moleküllerinin hareketinden kaynaklanır. Gazın sıcaklığı arttıkça, gazın basıncı da artar.

Katı Basıncı

Katı basıncı, katıya uygulanan kuvvetten kaynaklanır. Katıya uygulanan kuvvet arttıkça, katının basıncı da artar.

Basınç Uygulama Alanları

Basınç, günlük yaşamda ve endüstride birçok alanda kullanılmaktadır.

Günlük Yaşamda Basınç Uygulama Alanları

  • Araba lastiğindeki hava basıncı, arabanın yol tutuşunu ve güvenliğini sağlar.
  • Lastik ayakkabılar, yürürken veya koşarken oluşan basıncı azaltarak ayağın rahat etmesini sağlar.
  • Basınçlı su, çamaşırları yıkamak, yerleri temizlemek ve diğer ev işlerini yapmak için kullanılır.

Endüstriyel Alanlarda Basınç Uygulama Alanları

  • Basınçlı hava, endüstride çeşitli makineleri çalıştırmak için kullanılır.
  • Basınçlı su, boru hatları ve su dağıtım sistemlerinde kullanılır.
  • Basınçlı gazlar, soğutma, ısıtma ve kaynak gibi işlemlerde kullanılır.

Basınç Güvenliği

Basınç, tehlikeli olabilecek bir güçtür. Basınçlı sistemlerde güvenlik önlemleri almak önemlidir. Basınçlı sistemlerde kullanılan ekipmanların ve boru hatlarının düzenli olarak bakımının yapılması gerekir. Basınçlı sistemlerde çalışan kişilerin eğitimli olması gerekir.

Sonuç

Basınç, günlük yaşamımızda ve endüstride önemli bir rol oynayan bir fiziksel kavramdır. Basınç, sıvı, gaz ve katılarda farklı şekillerde oluşabilir. Basınç, çeşitli birimlerle ölçülebilmektedir.


Yayımlandı

kategorisi