Avukat Nasıl Olunur ile ilgili görsel sonucu

Avukat Nasıl Olunur? 2018-2019

Avukat Nasıl Olunur ile ilgili görsel sonucu

Önce listeyi bitirip üniversite sınavlarına girmeniz ve herhangi bir üniversitenin hukuk fakültesini kazanmanız gerekiyor.

Hukuk fakültesini başarıyla bitirdikten sonra sıra stajyerlik yapmaya gelecek.

Bu stajyerlik süresi tam 1 yıldır. Bu 1 yılın ilk 6 ayında mahkemede, diğer 6 ayında ise en az 5 senelik tecrübesi olan bir avukatın yanında geçirmelisiniz.

Staj bitince Türkiye Barolar Birliğine başvurarak stajı bitirdiğinizi bildirmelisiniz. Böylece avukatlık ruhsatı almak için başvuru da yapıyorsunuz.

Barolar Birliği tüm incelemeleri bitirdiği zaman eğer ortada bir problem veya eksiklik yoksa, TBB avukatlık ruhsatınızı verecektir.

Ayrıca aşağıdaki maddelerde belirtilen insanlar asla avukat olamazlar.

  • Taksirli suçlar hariç kesinleşmiş bir kararla iki yıldan fazla hapis veya bir yıldan fazla ağır hapis cezasıyla veya basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından biri ile hüküm giymiş olmak. (Bu bentte sayılan yüz kızartıcı suçlardan biri ile hüküm giymiş olanların cezası ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa da avukatlığa kabul edilmezler.)
  • Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hakim, memur veya avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak.
  • Avukatlık mesleğine uymayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak.
  • Avukatlık mesleği ile bağdaşmayacak bir işle meşgul olmak.
  • Mahkeme kararı ile kısıtlanmış (hacir altına alınmış) olmak.
  • İflas etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak. Taksiratlı ve hileli müflisler itibarları iade edilmiş olsa dahi kabul olunmaz.
  • Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış olmak.
  • Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca engeli olmak.

Yayımlandı

kategorisi