Atom Bombasını Kim Buldu Einstein

Atom Bombasını Kim Buldu?

Atom bombasının icadına giden yol, Albert Einstein’ın özel görelilik teorisi ile başladı. Bu teoriye göre, kütle ve enerji eşdeğerdir ve E=mc2 denklemi ile birbirlerine dönüştürülebilirler. Bu denkleme göre, kütlenin küçük bir kısmı bile büyük miktarda enerjiye dönüştürülebilir.

1938 yılında, Lise Meitner ve Otto Hahn, uranyumun nükleer fisyon adı verilen bir süreçle bölünebileceğini keşfettiler. Bu keşif, Einstein’ın teorisinin doğruluğunu kanıtladı ve atom bombasının geliştirilmesi için önemli bir adım oldu.

1939 yılında, Einstein ve diğer bazı bilim insanları, dönemin ABD başkanı Franklin D. Roosevelt’e bir mektup yazdılar. Mektupta, Nazi Almanyası’nın atom bombası geliştirmeye çalıştığını ve ABD’nin de bu konuda önlem alması gerektiğini yazdılar. Bu mektup, ABD’nin Manhattan Projesi olarak bilinen atom bombası geliştirme programını başlatmasına neden oldu.

Manhattan Projesi, çok sayıda bilim insanının ve mühendisin katılımıyla yürütülen büyük bir projeydi. Projenin başında, J. Robert Oppenheimer vardı. Projenin amacı, uranyum ve plütonyum kullanılarak atom bombası üretmekti.

Projede çalışan bilim insanları, fisyon sürecini kontrollü bir şekilde nasıl başlatacaklarını ve sürdüreceklerini bulmak için çalıştılar. Bu süreç, çok zor ve karmaşıktı. Projenin sonunda, iki tür atom bombası geliştirildi: Uranyum bombası ve plütonyum bombası.

Uranyum bombası, uranyum-235 izotopunun fisyonuna dayanıyordu. Bu izotop, doğal uranyumda çok az miktarda bulunur. Bu nedenle, uranyum bombası için, doğal uranyumdan uranyum-235 izotopunu ayırmak gerekiyordu. Bu işlem, çok pahalı ve zaman alıcıydı.

Plütonyum bombası, plütonyum-239 izotopunun fisyonuna dayanıyordu. Bu izotop, doğal olarak bulunmaz. Bu nedenle, plütonyum bombası için, uranyum-238 izotopunun plütonyum-239 izotopuna dönüştürülmesi gerekiyordu. Bu işlem, daha kolay ve daha hızlıydı.

Manhattan Projesi, 1945 yılında başarıyla sonuçlandı. Uranyum bombası, 6 Ağustos 1945 tarihinde Japonya’nın Hiroşima kentine, plütonyum bombası ise 9 Ağustos 1945 tarihinde Japonya’nın Nagazaki kentine atıldı. Bu bombaların patlaması sonucunda, yüz binlerce insan öldü ve yaralandı.

Albert Einstein’ın Atom Bombası Üzerindeki Etkisi

Albert Einstein, atom bombası fikrinin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadı. Ancak, atom bombasının geliştirilmesi veya kullanılmasında doğrudan bir rolü olmadı.

Einstein, özel görelilik teorisi ile, kütle ve enerjinin eşdeğer olduğunu ve E=mc2 denklemi ile birbirlerine dönüştürülebileceğini gösterdi. Bu teori, atom bombasının geliştirilmesi için gerekli olan temeli sağladı.

Einstein, ayrıca, Nazi Almanyası’nın atom bombası geliştirmeye çalıştığını ve ABD’nin de bu konuda önlem alması gerektiğini gösteren bir mektup yazdı. Bu mektup, Manhattan Projesi’nin başlatılmasına neden oldu.

Einstein, atom bombasının geliştirilmesini ve kullanılmasını desteklemiyordu. Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarının patlaması üzerine, “Keşfettiğim şey, insanlığın yok edilmesine neden olacak bir araç olarak kullanılacaktı. Bunu öngörememiştim” dedi.

Sonuç

Atom bombası, insanlığın tarihini değiştiren bir silahtır. Bu silahın icadına giden yol, Albert Einstein’ın özel görelilik teorisi ile başladı. Einstein, atom bombasının geliştirilmesinde doğrudan bir rol oynamasa da, bu silahın fikrinin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadı.


Yayımlandı

kategorisi