Atama Yönetmeliği

Atama Yönetmeliği Nedir?

Atama yönetmeliği, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini düzenleyen bir mevzuattır. Bu yönetmelik, kamuda adil ve hakkaniyetli bir atama sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır.

Atama Yönetmeliği’nin Amacı

Atama yönetmeliğinin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin, hizmet gerekleri, liyakat ve kıdem esas alınarak, adil ve hakkaniyetli bir şekilde atanmalarını sağlamaktır.

Atama Yönetmeliği’nin Kapsamı

Atama yönetmeliği, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm personeli kapsamaktadır. Bu kapsamda, memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler yer almaktadır.

Atama Yönetmeliği’nin İçeriği

Atama yönetmeliği, aşağıdaki konuları düzenlemektedir:

 • Atama esasları
 • Yer değiştirme esasları
 • Mazeret tayinleri
 • Atama ve yer değiştirme işlemlerine itiraz

Atama Esasları

Atama esasları, atama işlemlerinin nasıl yapılacağını düzenlemektedir. Bu esaslar, aşağıdaki gibidir:

 • KPSS puanı: KPSS puanı, kamu kurum ve kuruluşlarında ilk defa atanacak personel için temel atama şartıdır.
 • Liyakatın gözetilmesi: Atama işlemlerinde, liyakat esas alınmalıdır. Bu kapsamda, personelin eğitim durumu, mesleki deneyimi ve performansı gibi unsurlar dikkate alınmalıdır.
 • Hizmet gereklerinin gözetilmesi: Atama işlemlerinde, hizmet gerekleri de gözetilmelidir. Bu kapsamda, personelin görev yaptığı kurumun ihtiyaçları ve personel ihtiyacının bulunduğu yerler dikkate alınmalıdır.

Yer Değiştirme Esasları

Yer değiştirme esasları, personelin görev yerinin değiştirilmesini düzenlemektedir. Bu esaslar, aşağıdaki gibidir:

 • Memurların yer değiştirmesi: Memurların yer değiştirmesi, Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre yapılır.
 • Sözleşmeli personelin yer değiştirmesi: Sözleşmeli personelin yer değiştirmesi, sözleşme hükümlerine göre yapılır.
 • İşçilerin yer değiştirmesi: İşçilerin yer değiştirmesi, iş sözleşmesi hükümlerine göre yapılır.

Mazeret Tayinleri

Mazeret tayinleri, personelin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu gibi nedenlerle görev yerinin değiştirilmesini düzenlemektedir.

Atama ve Yer Değiştirme İşlemlerine İtiraz

Atama ve yer değiştirme işlemlerine itiraz, bu işlemlerin hukuka aykırı olduğuna dair bir gerekçenin bulunması halinde yapılabilir. İtiraz, ilgili kuruma yapılır.

Atama Yönetmeliği’nde Değişiklikler

Atama yönetmeliği, zaman zaman ihtiyaçlara göre değiştirilmektedir. Son olarak, 2023 yılında yapılan değişiklikle, atama ve yer değiştirme işlemlerinde liyakat esasları daha da güçlendirilmiştir.

Atama Yönetmeliği’nin Önemi

Atama yönetmeliği, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin kariyer planlaması açısından önemli bir yere sahiptir. Bu yönetmelik, personelin adil ve hakkaniyetli bir şekilde atanmasını ve kariyer gelişimini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Atama Yönetmeliği’nin Etkileri

Atama yönetmeliği, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin atama ve yer değiştirme süreçlerini doğrudan etkilemektedir. Bu yönetmelik, aşağıdaki gibi olumlu etkiler yaratmaktadır:

 • Adil ve hakkaniyetli bir atama sistemi: Atama yönetmeliği, liyakat esaslarına dayalı bir atama sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, personelin eğitim durumu, mesleki deneyimi ve performansı gibi unsurlar dikkate alınmaktadır.
 • Kariyer gelişiminin desteklenmesi: Atama yönetmeliği, personelin kariyer gelişimini desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, personelin hizmet yılı, kıdemi ve başarı durumu gibi unsurlar dikkate alınmaktadır.
 • Personel motivasyonunun artırılması: Adil ve hakkaniyetli bir atama sistemi, personelin motivasyonunu artırmaktadır. Bu kapsamda, personelin yeteneklerine ve ihtiyaçlarına uygun görevlere atanması sağlanmaktadır.

Atama Yönetmeliği’nin Geliştirilmesi

Atama yönetmeliğinin daha da etkin ve verimli hale getirilmesi için aşağıdaki hususlar dikkate alınabilir:

 • Liyakatın daha da güçlendirilmesi: Atama yönetmeliğinde, liyakat esaslarının daha da güçlendirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılabilir. Bu kapsamda, personelin eğitim durumu, mesleki deneyimi ve performansı gibi unsurların daha fazla dikkate alınması sağlanabilir.
 • **Kariyer

Yayımlandı

kategorisi