Atama Twitter

2021 Atama Puanları

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), Türkiye’de kamu kurumlarında çalışmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. Sınavın amacı, adayların kamu görevlerini yürütebilecek bilgi ve beceri düzeylerini ölçmektir. KPSS’nin iki oturumu vardır: Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ve Alan Bilgisi oturumu.

Atama puanları, KPSS’ye giren adayların sınavda aldıkları puanlara göre kamu kurumlarına yerleştirilmelerini sağlayan puanlardır. Atama puanları, her bir kadro için ayrı ayrı belirlenir. Adayların atama puanları, sınavda aldıkları puanların yanı sıra, kadronun niteliklerine göre belirlenir. Örneğin, bir kadro için yüksek lisans mezunu olma şartı varsa, adayların atama puanları da daha yüksek olacaktır.

2021 Atama Sayıları

2021 yılında toplam 150.000’den fazla kadroya atama yapılmıştır. Bu atamaların 120.000’i merkezi yerleştirme ile, 30.000’i ise açıktan atama ile yapılmıştır. Merkezi yerleştirme ile yapılan atamalarda, adaylar KPSS’ye girmek zorundadır. Açıktan atama ile yapılan atamalarda ise adaylar KPSS’ye girmek zorunda değildir.

2021 Atama Puanları Genel Değerlendirmesi

2021 yılında atama puanları, genel olarak önceki yıllara göre artmıştır. Bu artışın en önemli nedeni, KPSS’ye giren aday sayısının artmasıdır. 2021 yılında KPSS’ye giren aday sayısı, 2020 yılına göre yaklaşık %10 oranında artmıştır. Aday sayısının artması, atama puanlarının da artmasına neden olmuştur.

2021 yılında atama puanlarının arttığı bir diğer alan ise teknik kadrolardır. Bu kadrolar için atama puanları, önceki yıllara göre yaklaşık %20 oranında artmıştır. Bu artışın en önemli nedeni, teknik kadrolara olan talebin artmasıdır.

2021 Atama Puanları Alan Bazlı Değerlendirmesi

2021 yılında atama puanları, alan bazlı olarak da farklılık göstermiştir. En yüksek atama puanları, hukuk, mühendislik ve sağlık bilimleri alanlarında olmuştur. Bu alanlarda atama puanları, 90’ın üzerinde olmuştur.

En düşük atama puanları ise, eğitim bilimleri, sosyal bilimler ve idari bilimler alanlarında olmuştur. Bu alanlarda atama puanları, 70’in altında olmuştur.

2021 Atama Puanları Kurum Bazlı Değerlendirmesi

2021 yılında atama puanları, kurum bazlı olarak da farklılık göstermiştir. En yüksek atama puanları, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nda olmuştur. Bu kurumlarda atama puanları, 90’ın üzerinde olmuştur.

En düşük atama puanları ise, bazı yerel yönetimler ve özel sektörde olmuştur. Bu kurumlarda atama puanları, 70’in altında olmuştur.

2022 Atama Puanları Beklentileri

2022 yılında atama puanlarının artmaya devam etmesi beklenmektedir. Bu artışın en önemli nedeni, KPSS’ye giren aday sayısının artmasıdır. 2022 yılında KPSS’ye giren aday sayısının, 2021 yılına göre yaklaşık %5 oranında artması beklenmektedir. Aday sayısının artması, atama puanlarının da artmasına neden olacaktır.

2022 yılında atama puanlarının artacağı bir diğer alan ise teknik kadrolardır. Bu kadrolar için atama puanları, önceki yıllara göre yaklaşık %10 oranında artacağı beklenmektedir. Bu artışın en önemli nedeni, teknik kadrolara olan talebin artmasıdır.

Sonuç

2021 yılında atama puanları, genel olarak önceki yıllara göre artmıştır. Bu artışın en önemli nedeni, KPSS’ye giren aday sayısının artmasıdır. Aday sayısının artması, atama puanlarının da artmasına neden olmuştur.

2022 yılında atama puanlarının artmaya devam etmesi beklenmektedir. Bu artışın en önemli nedeni, KPSS’ye giren aday sayısının artmasıdır. Aday sayısının artması, atama puanlarının da artmasına neden olacaktır.

Atama Puanlarını Etkileyen Faktörler

Atama puanlarını etkileyen faktörler şunlardır:

  • Aday sayısı
  • Kadronun nitelikleri
  • Ekonomik

Yayımlandı

kategorisi