Atama Ne Demek

Atama Nedir?

Atama, bir kişinin, bir iş veya göreve tayin edilmesidir. Atama, bir kişinin mevcut durumunu değiştirmesi ve yeni bir göreve veya pozisyona başlaması anlamına gelir.

Atama, hem kamu hem de özel sektörde yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır. Kamu sektöründe, atama genellikle bir sınav, mülakat veya başka bir değerlendirme sürecine dayanır. Özel sektörde ise atama, genellikle bir iş görüşmesi veya başka bir değerlendirme sürecine dayanır.

Atama, bir kişinin kariyerinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Atama, kişinin yeni bir iş veya göreve başlamasına ve yeni fırsatlar elde etmesine olanak tanır.

Atama Türleri

Atama, farklı şekillerde yapılabilir. Atama türleri, atama işleminin nasıl yapıldığına ve atama işleminin yapıldığı yere göre farklılık gösterebilir.

Atama Türleri, Atama İşleminin Nasıl Yapıldığına Göre

Atama, atama işleminin nasıl yapıldığına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

 • Seçmeli atama: Bu tür atamalarda, atama işlemi bir sınav, mülakat veya başka bir değerlendirme sürecine dayanır. Seçmeli atamalarda, atama yapılacak kişi, değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan kişidir.
 • Aday gösterme: Bu tür atamalarda, atama yapılacak kişi, bir yetkili tarafından aday gösterilir. Aday göstermelerde, atama yapılacak kişi, yetkili tarafından uygun görülen kişidir.
 • Yönetici ataması: Bu tür atamalarda, atama yapılacak kişi, bir yönetici tarafından atanır. Yönetici atamaları, genellikle kamu sektöründe kullanılan bir atama türüdür.

Atama Türleri, Atama İşleminin Yapıldığı Yere Göre

Atama, atama işleminin yapıldığı yere göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

 • İç atama: Bu tür atamalarda, atama yapılacak kişi, aynı kurum veya kuruluş içinden seçilir. İç atamalarda, atama yapılacak kişi, kurumun veya kuruluşun mevcut çalışanları arasından seçilir.
 • Dış atama: Bu tür atamalarda, atama yapılacak kişi, kurum veya kuruluş dışından seçilir. Dış atamalarda, atama yapılacak kişi, kurumun veya kuruluşun dışından, başka bir kurum veya kuruluştan seçilir.

Atama Süreci

Atama süreci, atama işleminin nasıl yapıldığına ve atama işleminin yapıldığı yere göre farklılık gösterebilir. Ancak, genel olarak, atama süreci aşağıdaki gibi gerçekleşir:

 1. Atama ihtiyacının belirlenmesi: Atama ihtiyacı, kurum veya kuruluşun mevcut durumu ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir.
 2. Atama yapılacak pozisyonun tanımlanması: Atama yapılacak pozisyonun görev tanımı, sorumlulukları ve gerekli nitelikleri belirlenir.
 3. Atama yapılacak kişinin belirlenmesi: Atama yapılacak kişi, seçmeli atamalarda, sınav, mülakat veya başka bir değerlendirme sürecine dayalı olarak belirlenir. Aday göstermelerde, atama yapılacak kişi, yetkili tarafından aday gösterilir. Yönetici atamaları, genellikle yönetici tarafından doğrudan yapılır.
 4. Atama işleminin yapılması: Atama işlemi, kurum veya kuruluşun yetkili organı tarafından yapılır.

Atamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Atama, bir kişinin kariyerinde önemli bir dönüm noktası olabileceğinden, atama yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlar, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Atama yapılacak pozisyonun uygunluğu: Atama yapılacak kişinin, atama yapılacak pozisyon için gerekli niteliklere sahip olması gerekir.
 • Atama yapılacak kişinin performansı: Atama yapılacak kişinin, geçmiş performansı dikkate alınmalıdır.
 • Atama yapılacak kişinin uyumu: Atama yapılacak kişinin, kurum veya kuruluşun kültürüne ve değerlerine uyum sağlayabilmesi gerekir.

Atama Sonrası Yapılması Gerekenler

Atama yapıldıktan sonra, atanan kişinin kurum veya kuruluşa uyum sağlaması için bazı adımlar atılması gerekir. Bu adımlar, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Atanan kişiye kurum veya kuruluş hakkında bilgi verilmesi: Atanan kişiye, kurum veya kuruluşun yapısı, işleyişi ve kültürü hakkında bilgi verilmelidir.
 • Atanan kişiye mentorluk yapılması: Atanan kişiye, deneyimli bir çalışan tarafından mentorluk yapılması, kurum veya kuruluşa uyum sağlamasına yardımcı olabilir.
 • Atanan kişiye eğitim verilmesi: Atanan kişiye, kurum veya kuruluşun ihtiyaç duyduğu konularda eğitim verilmesi, performansını artırmasına yardımcı olabilir.

Yayımlandı

kategorisi