Atama Kontenjanları

Atem Tutem Ben Seni

Türkçe’nin En Eski Ninnilerinden Biri

“Atem tutem ben seni” ninnisi, Türk halk edebiyatında yer alan en eski ninnilerden biridir. Sözlü gelenekte yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Ninni, Anadolu’nun hemen her bölgesinde farklı varyantlarıyla söylenmektedir.

Ninninin sözleri, bir anne çocuğuna olan sevgisini ve şefkatini dile getirmektedir. Anne, çocuğunu kucağına alarak ona ninni söyler ve onu uykuya yatırmaya çalışır. Ninnide anne, çocuğuna olan sevgisini ifade etmek için “Atem tutem ben seni” der. Bu ifade, “Seni canımdan çok seviyorum” anlamına gelmektedir.

Ninninin sözleri şu şekildedir:

Atem tutem ben seni Yarı canım yarı canım Yarı canım yarı canım Atem tutem ben seni

Al yanaklarımı öp Al dudaklarımı öp Al dudaklarımı öp Atem tutem ben seni

Al saçlarımı okşa Al gözlerimi okşa Al gözlerimi okşa Atem tutem ben seni

Uyu yavrum uyu Rüyalarda beni gör Rüyalarda beni gör Atem tutem ben seni

Ninninin müziği de oldukça sade ve melodiktir. Ninni genellikle tek sesle söylenir, ancak bazen iki veya daha fazla kişi tarafından da söylenebilir. Ninni, genellikle bebeklerin uykuya dalmasına yardımcı olmak için kullanılır.

Ninninin Anlamı ve Önemi

“Atem tutem ben seni” ninnisi, Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Ninni, Türk annelerinin çocuklarının sevgi ve şefkatle büyümesini sağlayan önemli bir gelenektir. Ninni, çocukların duygusal gelişimine katkıda bulunur ve onların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.

Ninni, aynı zamanda Türk kültürünün önemli bir parçasıdır. Ninni, Türklerin yaşam tarzını, kültürünü ve değerlerini yansıtır. Ninni, Türklerin tarih boyunca sahip oldukları sevgi, şefkat ve hoşgörü gibi değerlerin günümüze kadar aktarılmasına yardımcı olmuştur.

Ninninin Varyantları

“Atem tutem ben seni” ninnisinin Anadolu’da farklı varyantları bulunmaktadır. Bu varyantlarda ninninin sözleri ve müziği değişiklik gösterebilir. Ancak, ninnideki temel temalar her zaman aynıdır.

Ninninin bazı varyantlarında, ninnideki anne figürü yerine başka bir figür yer alabilir. Örneğin, bazı varyantlarda ninniyi baba veya nine söyler. Bazı varyantlarda ise ninni, bir kuş veya başka bir hayvan tarafından söylenir.

Ninninin bazı varyantlarında, ninninin sözleri de değişiklik gösterebilir. Örneğin, bazı varyantlarda ninniye yeni sözler eklenmiştir. Bazı varyantlarda ise ninnideki bazı sözler değiştirilmiştir.

Ninninin Günümüze Ulaşımı

“Atem tutem ben seni” ninnisi, günümüze kadar çeşitli yollarla ulaşmıştır. Ninni, yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Ninni, aynı zamanda yazılı kaynaklarda da yer almıştır. Örneğin, 19. yüzyılda yaşamış olan Türk şairi Âşık Ömer, bu ninniyi şiirinde kullanmıştır.

Ninni, günümüzde de Türk halk müziğinde önemli bir yere sahiptir. Ninni, genellikle konserlerde ve TRT repertuarında yer almaktadır.

Sonuç

“Atem tutem ben seni” ninnisi, Türk kültürünün önemli bir parçasıdır. Ninni, Türk annelerinin çocuklarının sevgi ve şefkatle büyümesini sağlayan önemli bir gelenektir. Ninni, aynı zamanda Türk kültürünün önemli bir parçasıdır. Ninni, Türklerin tarih boyunca sahip oldukları sevgi, şefkat ve hoşgörü gibi değerlerin günümüze kadar aktarılmasına yardımcı olmuştur.


Yayımlandı

kategorisi