Asal Sayıları Kim Bulmuştur

Asal Sayıları Kim Buldu?

Asal sayılar, 1’den büyük ve sadece 1 ve kendisiyle bölünebilen tam saylardır. Örneğin, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997 asal sayıdır.

Asal sayılar, matematikte ve diğer bilim dallarında önemli bir yere sahiptir. Örneğin, şifreleme, matematiksel analiz, teorik bilgisayar bilimi ve sayı teorisi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılırlar.

Asal sayıların tarihi

Asal sayıların tarihi, antik Yunan dönemine kadar uzanır. Pisagor Okulu’nun üyeleri, MÖ 500-MÖ 300 yılları arasında asal sayılar ve özellikleri ile ilgilenmeye başlamıştır. Bu dönemde, asal sayıların sonsuz olduğu ve 1’den büyük her tam sayının asal sayıların çarpımı olarak yazılabileceği gibi önemli teoremler ortaya konmuştur.

MÖ 3. yüzyılda, Yunan matematikçi Eratosthenes, asal sayıları bulmak için bir algoritma geliştirmiştir


Yayımlandı

kategorisi