Araştırma Görevlisi Ne Iş Yapar?

Araştırma Görevlisi Ne İş Yapar?

Araştırma görevlisi, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcısıdır. Araştırma görevlileri, üniversitelerin temel yapı taşlarından biridir. Üniversitelerin bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde, öğretim üyelerine yardımcı olarak önemli bir rol oynarlar.

Araştırma görevlilerinin temel görevi, üniversitelerde yürütülen bilimsel araştırmalarda görev almaktır. Bu araştırmalar, temel bilimler, uygulamalı bilimler, sosyal bilimler ve beşeri bilimler gibi farklı disiplinlerde yapılabilir. Araştırma görevlileri, araştırma projelerini tasarlamak, yürütmek ve sonuçlarını yayınlamak gibi görevlerde bulunurlar.

Araştırma görevlilerinin diğer görevleri şunlardır:

 • Yüksek lisans ve doktora programlarına katılarak akademik kariyer yapmak.
 • Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.
 • Fakültenin etik kurallarına uymak, hassas ve riskli görevleri dikkate almak.

Araştırma Görevlilerinin Çalışma Alanları

Araştırma görevlileri, üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yaparlar. Örneğin, bir fizik bölümü araştırma görevlisi, fizik alanındaki bilimsel araştırmalarda görev alır. Bir mühendislik bölümü araştırma görevlisi, mühendislik alanındaki bilimsel araştırmalarda görev alır. Bu şekilde, araştırma görevlilerinin çalışma alanları, görev yaptıkları bölümün alanına göre belirlenir.

Araştırma Görevlilerinin Eğitim Durumu

Araştırma görevlisi olmak için, en az lisans derecesine sahip olmak gerekir. Lisans derecesini aldıktan sonra, araştırma görevlileri yüksek lisans veya doktora programlarına devam edebilirler. Yüksek lisans veya doktora programlarını tamamlayan araştırma görevlileri, akademik kariyer yapma şansı elde ederler.

Araştırma Görevlilerinin Maaşları

Araştırma görevlilerinin maaşları, görev yaptıkları üniversitenin bütçesine ve araştırma görevlisinin kıdem ve deneyimine göre değişir. Genel olarak, araştırma görevlilerinin maaşları, memur maaşlarına yakındır.

Araştırma Görevliliğinin Avantajları

Araştırma görevliliğinin avantajları şunlardır:

 • Üniversitede çalışma imkanı sunar.
 • Bilimsel araştırma yapma ve akademik kariyer yapma fırsatı verir.
 • Maaşı memur maaşlarına yakındır.

Araştırma Görevliliğinin Dezavantajları

Araştırma görevliliğinin dezavantajları şunlardır:

 • Çalışma saatleri uzun olabilir.
 • Araştırma yapmak için yoğun emek ve zaman gerektirir.
 • Akademik kariyer yapmak için yüksek lisans veya doktora yapmak gerekir.

Araştırma Görevliliği Nasıl Olunur?

Araştırma görevlisi olmak için, üniversitelerin ilgili bölümlerinde yapılan araştırma görevlisi alımlarına başvurmak gerekir. Bu alımlar, üniversitelerin kendi web sitelerinde veya ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarla yapılır.

Araştırma görevlisi alımlarına başvurmak için, adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

 • En az lisans derecesine sahip olmak.
 • ALES’ten en az 70 puan almak.
 • Yabancı dil sınavından en az 55 puan almak.

Araştırma görevlisi alımlarında, adayların mülakata da girmesi gerekir. Mülakatta, adayların araştırma yapma ve akademik kariyer yapma konusundaki bilgi ve becerilerini sergilemeleri beklenir.

Sonuç

Araştırma görevlileri, üniversitelerin bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde önemli bir rol oynarlar. Araştırma görevlileri, üniversitelerin temel yapı taşlarından biridir ve akademik kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunar.


Yayımlandı

kategorisi