Adalet Kpss Atama Puanları

Adalet KPSS Atama Puanları

Adalet, toplumsal düzeni ve hukukun üstünlüğünü sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen bir sistemdir. Adalet sisteminin temelini oluşturan unsurlardan biri de adalet personelidir. Adalet personeli, yargısal ve idari olmak üzere iki ana kategoride incelenebilir. Yargısal adalet personeli, mahkemelerde görev yapan hakim, savcı ve yardımcılarını kapsarken, idari adalet personeli ise adliyelerde, cezaevlerinde ve diğer adalet kurumlarında görev yapan memurları kapsar.

Adalet personeli olmak için öncelikle hukuk fakültesi veya adalet meslek yüksekokulu mezunu olmak gerekir. Hukuk fakültesi mezunları hakim, savcı ve avukat olarak görev alabilirken, adalet meslek yüksekokulu mezunları infaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir ve icra katibi gibi unvanlarda görev alabilirler.

Adalet personeli olmak için KPSS’den de yüksek puan almak gerekir. KPSS, kamu kurumlarına personel alımı için yapılan bir sınavdır. KPSS’de alınan puan, atamalarda belirleyici bir rol oynar.

Bu yazıda, adalet KPSS atama puanları hakkında detaylı bilgi verilecektir.

KPSS Puan Türleri

KPSS, dört farklı puan türüne göre yapılır:

 • Genel Yetenek
 • Genel Kültür
 • Eşit Ağırlık
 • Sayısal

Genel Yetenek ve Genel Kültür puanları, tüm adaylar için ortaktır. Eşit Ağırlık ve Sayısal puanları ise adayların mezun oldukları lise programına göre değişir.

Adalet personeli olmak için KPSS’den en az 70 puan almak gerekir. Ancak, bu puan, atamalarda yeterli olmayabilir. Özellikle, hakim, savcı ve avukat gibi unvanlar için çok daha yüksek puanlar almak gerekir.

Adalet Personeli Atama Sayıları

Adalet Bakanlığı, her yıl binlerce adalet personeli alımı yapar. 2023 yılı için yapılan atamalarda, toplamda 15.000 adalet personeli alımı yapılmıştır. Bu alımlarda, en fazla atama infaz koruma memuru unvanı için yapılmıştır.

Adalet Personeli Atama Puanları

Adalet personeli atama puanları, her yıl değişkenlik gösterir. Ancak, genel olarak şu şekilde bir dağılım söz konusudur:

 • Hakim ve savcı atama puanları: 90-100
 • Avukat atama puanları: 80-90
 • İnfaz koruma memuru atama puanları: 70-80
 • Zabıt katibi atama puanları: 70-80
 • Mübaşir atama puanları: 70-80
 • İcra katibi atama puanları: 70-80

Adalet Personeli Atama Puanlarını Etkileyen Faktörler

Adalet personeli atama puanlarını etkileyen faktörler şunlardır:

 • Atama yapılan unvan: Bazı unvanlar için diğerlerinden daha yüksek puanlar almak gerekir. Örneğin, hakim ve savcı atama puanları, diğer unvanlara göre daha yüksektir.
 • Atama yapılan yer: Bazı yerlerdeki atama puanları, diğer yerlerdeki atama puanlarından daha yüksektir. Örneğin, büyük şehirlerdeki atama puanları, küçük şehirlerdeki atama puanlarından daha yüksektir.
 • Atama yapılan yıl: Atama yapılan yıla göre atama puanları değişebilir. Örneğin, ekonomik kriz dönemlerinde atama puanları daha yüksek olabilir.

Adalet Personeli Atama Puanlarını Artırmak İçin Neler Yapılabilir?

Adalet personeli atama puanlarını artırmak için şu öneriler yapılabilir:

 • KPSS’ye iyi hazırlanmak: KPSS’ye iyi hazırlanmak, atama puanlarını artırmanın en önemli yoludur. KPSS’ye hazırlanırken, güncel müfredatı takip etmek ve bol bol soru çözmek gerekir.
 • Yüksek bir okuldan mezun olmak: Yüksek bir okuldan mezun olmak, atama puanlarını artırmaya yardımcı olabilir. Örneğin, hukuk fakültesi mezunları, adalet meslek yüksekokulu mezunlarına göre daha yüksek atama puanları alırlar.
 • Yabancı dil öğrenmek: Yabancı dil öğrenmek, atama puanlarını artırmanın bir başka yoludur. Özellikle, hakim ve savcı atamalarında yabancı dil şartı aranabilir.

Sonuç

Adalet personeli olmak için KPSS’den yüksek puan almak gerekir. Atama puan


Yayımlandı

kategorisi