Adalet Bölümü Ne Iş Yapar?

Adalet Bölümü Nedir?

Adalet bölümü, hukuk sisteminde görev alan hakim, savcı ve avukatlara yardımcı olacak ara personel yetiştiren 2 yıllık bir önlisans programıdır. Bu bölümde öğrencilere, hukukun temel kavramları, hukuki süreçler, hukuki yazışma ve arşivleme, icra ve iflas hukuku, ceza hukuku, medeni hukuk gibi konularda bilgi ve beceri kazandırılır.

Adalet Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Adalet bölümü mezunları, aldıkları eğitim doğrultusunda adalet sisteminde çeşitli görevlerde çalışabilirler. Bu görevler şunlardır:

 • Zabıt katipliği: Mahkemelerde ve savcılıklarda görev yapan zabıt katipleri, duruşma tutanaklarını tutmak, dava dosyalarını hazırlamak, evrak işlerini yürütmek gibi görevleri yerine getirirler.
 • İcra memuru: İcra müdürlüklerinde görev yapan icra memurları, icra davalarını takip etmek, takiplere ilişkin işlemleri yürütmek, haciz ve satış işlemlerini gerçekleştirmek gibi görevleri yerine getirirler.
 • İnfaz ve koruma memuru: Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma memurları, hükümlü ve tutukluların bakım ve güvenliğinden sorumludurlar.
 • Adli müşavir: Kamu kurum ve kuruluşlarında hukuki konularda danışmanlık hizmeti veren adli müşavirler, idari davalara katılmak, hukuki raporlar hazırlamak gibi görevleri yerine getirirler.
 • Kaymakam: Kaymakamlar, ilçelerde devletin temsilcisi olarak görev yapan idari amirlerdir. Hukuk bilgisine sahip olmaları gereken kaymakamlar, ilçenin idari ve hukuki işlerini yürütürler.

Adalet Bölümü Mezunları Nerede Çalışabilirler?

Adalet bölümü mezunları, kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde çalışabilirler. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen mezunlar, KPSS sınavına girerek adalet alanındaki kadrolara atanabilirler. Özel sektörde çalışmak isteyen mezunlar ise, hukuk büroları, noterlikler, bankalar, sigorta şirketleri, şirketler hukuk departmanları gibi yerlerde iş bulabilirler.

Adalet Bölümü Okumak İçin Gerekli Nitelikler

Adalet bölümü okumak için, lise veya dengi okul mezunu olmak ve ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girmek gerekir. YKS sınavında hukuk alanı için belirlenen taban puanı almak koşuluyla, adalet bölümüne yerleşilebilir.

Adalet bölümü okumak isteyenlerin, aşağıdaki özelliklere sahip olmaları önemlidir:

 • Sözel yeteneğine sahip olmak
 • Dikkatli ve titiz olmak
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerileri gelişmiş olmak
 • Analiz ve problem çözme becerileri gelişmiş olmak
 • Takım çalışmasına yatkın olmak

Adalet Bölümü İş İmkanları

Adalet bölümü, iş imkanı açısından oldukça avantajlı bir bölümdür. Bu bölümden mezun olan kişiler, kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde kolaylıkla iş bulabilirler. Ayrıca, adalet bölümü mezunları, yüksek lisans ve doktora yaparak hukuk alanında uzmanlaşabilirler.

Adalet Bölümü Mezunlarının Maaşları

Adalet bölümü mezunlarının maaşları, çalıştıkları kuruma ve pozisyonlarına göre değişir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan adalet bölümü mezunlarının maaşları, genel olarak 4.000-6.000 TL arasındadır. Özel sektörde çalışan adalet bölümü mezunlarının maaşları ise, 3.000-5.000 TL arasındadır.

Adalet Bölümü Mezunları İçin Kariyer Planları

Adalet bölümü mezunları, kariyer planları doğrultusunda aşağıdaki adımları atabilirler:

 • Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen mezunlar, KPSS sınavına girerek adalet alanındaki kadrolara atanabilirler.
 • Özel sektörde çalışmak isteyen mezunlar, hukuk büroları, noterlikler, bankalar, sigorta şirketleri, şirketler hukuk departmanları gibi yerlerde iş bulabilirler.
 • Yüksek lisans ve doktora yaparak hukuk alanında uzmanlaşabilirler.
 • Hukuk alanında araştırmacı veya akademisyen olabilirler.
 • Hukuk alanında yazarlık yapabilirler.

Sonuç

Adalet bölümü, hukuk sisteminde görev almak isteyen ve sözel yeteneğine sahip olan kişiler için ideal bir bölümdür. Bu bölümden mezun olan kişiler, kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde kolaylıkla iş bulabilirler. Ayrıca, adalet bölümü mezunları, yüksek lisans ve doktora yaparak hukuk alanında uzmanlaşabilirler.


Yayımlandı

kategorisi