Adalet Bakanlığı Atama

Adalet Bakanlığı Atama

Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanlıklar arasında önemli bir yere sahiptir. Bakanlık, yargı erkinin kurucu unsurlarından biri olarak, mahkemelerin, savcılık ve ceza infaz kurumlarının işleyişinin sağlanmasından sorumludur. Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan personel, bu kurumların etkin ve verimli bir şekilde çalışmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Adalet Bakanlığı’nda görev yapan personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabidir. Bakanlık bünyesindeki atama işlemleri, bu kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Atama Türleri

Adalet Bakanlığı bünyesindeki atama işlemleri, üç ana başlıkta incelenebilir:

 • Yazılı yarışma sınavına bağlı atama
 • Yazılı sınava bağlı olmayan atama
 • İsteğe bağlı atama

Yazılı Yarışmaya Bağlı Atama

Adalet Bakanlığı’nda hakim, savcı, infaz ve koruma memuru gibi unvanlarda görev yapan personel, yazılı yarışma sınavına bağlı olarak atanmaktadır. Bu sınavlar, ÖSYM tarafından yılda iki kez yapılmaktadır.

Yazılı yarışma sınavına bağlı atamalarda, adayların KPSS’den en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, adayların ilgili unvan için öngörülen diğer şartları da taşımaları gerekmektedir.

Yazılı Sınava Bağlı Olmayan Atama

Adalet Bakanlığı’nda, zabıt katibi, mübaşir, hizmetli, teknisyen, şoför gibi unvanlarda görev yapan personel, yazılı sınava bağlı olmayan olarak atanmaktadır. Bu atamalarda, adayların KPSS’den en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, adayların ilgili unvan için öngörülen diğer şartları da taşımaları gerekmektedir.

İsteğe Bağlı Atama

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan personel, isteğe bağlı olarak başka bir yere atanabilmektedir. İsteğe bağlı atamalarda, adayların hizmet puanları ve tercih sıraları dikkate alınmaktadır.

Atama Süreci

Adalet Bakanlığı bünyesindeki atama işlemleri, aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

 • Adayların başvuruları
 • Adayların ön değerlendirmesi
 • Adayların mülakata çağrılması
 • Adayların mülakatının yapılması
 • Adayların değerlendirmesi
 • Atama sonuçlarının açıklanması

Adayların Başvuruları

Adalet Bakanlığı bünyesindeki atamalara başvurular, genellikle internet üzerinden yapılmaktadır. Başvurular, ilan edilen tarihler arasında yapılmalıdır.

Adayların Ön Değerlendirmesi

Adayların başvuruları, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ön değerlendirmede, adayların aranılan şartları taşıyıp taşımadıkları kontrol edilmektedir.

Adayların Mülakata Çağırılması

Adayların ön değerlendirmesinden başarılı olanlar, mülakata çağrılmaktadır. Mülakat, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen komisyon tarafından yapılmaktadır.

Adayların Mülakatının Yapılması

Mülakatta, adayların mesleğe ilişkin bilgi düzeyleri, genel kültürleri ve iletişim becerileri değerlendirilmektedir.

Adayların Değerlendirmesi

Adayların mülakat sonuçları, hizmet puanları ile birlikte değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucunda, en yüksek puan alan adaylar atanmaya hak kazanmaktadır.

Atama Sonuçlarının Açıklanması

Atama sonuçları, Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinde ilan edilmektedir. Atama sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, ilan edilen süre içinde itirazlarını yapabilirler.

Adalet Bakanlığı Atamalarında Değişiklik Önerileri

Adalet Bakanlığı’nda atama işlemleri, yukarıda açıklandığı şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte, bazı aksaklıklar yaşandığı da bilinmektedir. Bu aksaklıkların giderilmesi için aşağıdaki öneriler yapılabilir:

 • Atamalarda şeffaflık ve adaletin sağlanması için daha etkin bir denetim mekanizması oluşturulmalıdır.
 • Atamalarda, adayların mesleki bilgi ve becerilerinin daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi için yeni yöntemler geliştirilmelidir.
 • Atamalarda, adayların ailevi durumu ve sağlık gibi faktörlerin de göz önünde bulundurulması sağlanmalıdır.

Bu önerilerin hayata geçirilmesi, Adalet Bakanlığı’nda atama sürecinin daha sağlıklı ve adil bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunacaktır.


Yayımlandı

kategorisi