Acil Durum Ve Afet Yönetimi Atama Puanları

Acil Durum ve Afet Yönetimi Atama Puanları

Acil durum ve afet yönetimi, doğal afetler, insan kaynaklı afetler ve kazalar gibi olaylarda can ve mal kaybını en aza indirmek ve normal hayatın devamını sağlamak için yapılan planlama, hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmalarını içeren bir disiplindir. Acil durum ve afet yönetimi alanında çalışmak isteyenler için kamuda ve özel sektörde birçok iş imkanı bulunmaktadır.

Kamuda Acil Durum ve Afet Yönetimi Atama Puanları

Acil durum ve afet yönetimi mezunları, kamuda AFAD, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi birçok kurumda görev alabilirler. Bu kurumlar tarafından yapılan alımlarda KPSS önlisans düzeyinden KPSSP93 puanı kullanılmaktadır.

Acil durum ve afet yönetimi mezunlarının atama puanları, alımların yapıldığı yılın KPSS taban puanlarına göre değişmektedir. Son yıllarda yapılan alımlarda acil durum ve afet yönetimi mezunlarının atama puanları genellikle 75-85 puan arasında olmuştur. Örneğin, 2023 yılı KPSS önlisans sonuçlarına göre yapılan alımlarda en düşük atama puanı 75, en yüksek atama puanı ise 85 olmuştur.

Özel Sektörde Acil Durum ve Afet Yönetimi Atama Puanları

Acil durum ve afet yönetimi mezunları, özel sektörde de birçok iş imkanı bulabilirler. Bu iş imkanları arasında özel güvenlik şirketleri, sigorta şirketleri, enerji şirketleri, inşaat şirketleri, havacılık şirketleri ve denizcilik şirketleri sayılabilir. Özel sektörde yapılan alımlarda genellikle KPSS puanı aranmaz. Bunun yerine, adayların mesleki yeterlilik sertifikaları, iş deneyimi ve mülakat sonuçlarına göre değerlendirilmesi yapılır.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Atama Puanlarını Etkileyen Faktörler

Acil durum ve afet yönetimi mezunlarının atama puanlarını etkileyen faktörler şunlardır:

  • KPSS puanı: Acil durum ve afet yönetimi mezunlarının atama puanları, alımların yapıldığı yılın KPSS taban puanlarına göre değişmektedir.
  • Alım sayısı: Alım sayısının artması, atama puanlarının düşmesine neden olmaktadır.
  • Mezun sayısı: Mezun sayısının artması, atama puanlarının yükselmesine neden olmaktadır.
  • Başvuran aday sayısı: Başvuran aday sayısının artması, atama puanlarının yükselmesine neden olmaktadır.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Atama Puanlarını Artırmak İçin Öneriler

Acil durum ve afet yönetimi mezunlarının atama puanlarını artırmak için aşağıdaki öneriler yapılabilir:

  • KPSS’ye iyi hazırlanmak: Acil durum ve afet yönetimi mezunlarının atama puanlarını artırmak için en önemli faktör KPSS’ye iyi hazırlanmaktır. Bunun için adayların düzenli olarak ders çalışması ve bol bol soru çözmesi gerekir.
  • Mesleki yeterlilik sertifikaları almak: Acil durum ve afet yönetimi alanında mesleki yeterlilik sertifikaları almak, adayların iş bulma şanslarını artırmaktadır.
  • İş deneyimi kazanmak: Acil durum ve afet yönetimi alanında iş deneyimi kazanmak, adayların iş bulma şanslarını artırmaktadır.
  • Mülakatlara hazırlıklı olmak: Acil durum ve afet yönetimi alanında yapılan alımlarda mülakatlar önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle adayların mülakatlara hazırlıklı olması gerekir.

Sonuç

Acil durum ve afet yönetimi, gelecek vaat eden bir meslektir. Acil durum ve afet yönetimi mezunları, kamuda ve özel sektörde birçok iş imkanı bulabilirler. Acil durum ve afet yönetimi mezunlarının atama puanlarını artırmak için KPSS’ye iyi hazırlanmak, mesleki yeterlilik sertifikaları almak, iş deneyimi kazanmak ve mülakatlara hazırlıklı olmak gibi öneriler yapılabilir.


Yayımlandı

kategorisi