Açıktan Atama Başvuru Formu

Açıktan Atama Başvuru Formu

Açıktan atama, kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarını, KPSS puanı ile veya sınavsız olarak doldurma yöntemidir. Açıktan atama başvuru formu, bu atama yöntemi için başvuru yapmak isteyen adaylar tarafından doldurulması gereken bir belgedir.

Açıktan atama başvuru formu, kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinde yayınlanır. Başvuru formu genellikle aşağıdaki bilgileri içerir:

 • Adayın kişisel bilgileri (adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, iletişim bilgileri)
 • Adayın eğitim durumu
 • Adayın mesleki deneyimi
 • Adayın KPSS puanı
 • Adayın tercih ettiği kadrolar

Açıktan atama başvuru formu, genellikle internet üzerinden doldurulur. Bazı durumlarda, başvuru formu ıslak imzalı olarak posta yoluyla gönderilmesi de gerekebilir.

Açıktan Atama Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Açıktan atama başvuru formu, dikkatli ve eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Başvuru formundaki bilgilerin doğruluğu, atama sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından önemlidir.

Açıktan atama başvuru formu doldururken aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi gerekir:

 • Başvuru formundaki tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun.
 • Başvuru formundaki bilgileri okunaklı bir şekilde yazın.
 • Başvuru formunu imzalamayı unutmayın.

Açıktan Atama Başvuru Formu İçin Gerekli Belgeler

Açıktan atama başvuru formu ile birlikte bazı belgelerin de sunulması gerekir. Bu belgeler, başvuru yapılan kuruma göre değişiklik gösterebilir. Genellikle istenen belgeler şunlardır:

 • KPSS sonuç belgesi
 • Diploma veya mezuniyet belgesi
 • Mesleki deneyimi gösteren belge (varsa)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

Açıktan Atama Başvuru Sonuçları

Açıktan atama başvuru sonuçları, başvuru yapılan kurum tarafından ilan edilir. Başvuru sonuçları, genellikle kurum internet sitesinde yayınlanır.

Başvuru sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, ilan edilen tarihler içinde kuruma yazılı olarak başvurabilirler.

Açıktan Atama Başvuru Süreci

Açıktan atama başvuru süreci, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 1. Başvurular alınır.
 2. Başvurular ön değerlendirmeye alınır.
 3. Ön değerlendirmeden geçen adayların KPSS puanları ile tercihleri değerlendirilir.
 4. Atama sonuçları açıklanır.

Açıktan Atama Başvurusu İçin Öneriler

Açıktan atama başvurusu yapmak isteyen adaylar için bazı öneriler şunlardır:

 • Başvuru formunu zamanında ve eksiksiz bir şekilde doldurun.
 • Başvuru formundaki bilgileri doğru ve güncel olduğundan emin olun.
 • Gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlayın.
 • Başvuru sonuçlarını takip edin.

Açıktan atama, kamuda çalışmak isteyen adaylar için önemli bir fırsattır. Açıktan atama başvuru formu dikkatli bir şekilde doldurularak ve gerekli belgeler eksiksiz bir şekilde hazırlanarak atama şansı artırılabilir.


Yayımlandı

kategorisi