Açıktan Atama 2022 3. Dönem

Açıktan Atama 2022 3. Dönem

Sağlık Bakanlığı tarafından 2022 yılı içinde yapılan üçüncü açıktan atama kuraları, 18 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Bu kuralar kapsamında, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabipler, tabipler, hemşireler, ebe ve sağlık teknisyen/teknisyenleri için toplam 23.028 kadroya atama yapıldı.

Kura Kılavuzu

Kura başvuruları, 20 Ağustos 2022 – 2 Eylül 2022 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden gerçekleştirildi. Kura kılavuzu, 19 Ağustos 2022 tarihinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlandı.

Kura kılavuzunda, kuraya başvuru şartları, kura takvimi, kura başvurusu ve kura çekimi ile ilgili tüm bilgiler yer aldı.

Başvuru Şartları

Kura için başvuru yapacak adayların, aşağıdaki şartları taşıması gerekiyordu:

 • Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabipler, tabipler, hemşireler, ebe ve sağlık teknisyen/teknisyenleri olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 • 4/1/2002 tarihli ve 24686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 15 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak,
 • 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olmak,
 • KPSS puan türleri ve aranan KPSS puanı şartını taşımak,
 • Kura başvurusu sırasında Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapmış olmak.

Kura Takvimi

Kura başvuruları, 20 Ağustos 2022 – 2 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kura çekimi, 18 Ekim 2022 tarihinde Ankara’da yapıldı.

Kura Başvurusu

Kura başvurusu, Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapıldı. Başvuru yapmak için adayların, PBS’ye e-Devlet şifresi ile giriş yapması gerekiyordu.

Kura başvurusunda adaylardan, aşağıdaki bilgiler istendi:

 • Ad, soyad,
 • T.C. kimlik numarası,
 • Doğum tarihi,
 • Cinsiyet,
 • Medeni durum,
 • Diploma bilgileri,
 • KPSS puanı,
 • İstenilen diğer bilgiler.

Kura Çekimi

Kura çekimi, noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekimi sonucunda, adayların tercih ettikleri kadrolara yerleşme durumları belirlendi.

Kura Sonuçları

Kura sonuçları, 25 Ekim 2022 tarihinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlandı. Kura sonuçlarına, PBS üzerinden erişilebiliyordu.

Kura Sonuçlarına İtiraz

Kura sonuçlarına, 3 Kasım 2022 – 10 Kasım 2022 tarihleri arasında itiraz edilebiliyordu. İtirazlar, PBS üzerinden gerçekleştirildi.

Kura Sonrası İşlemler

Kura sonuçlarına göre yerleşenler, 20 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tarih ve yerde göreve başlamak zorundaydı.

Kura Sonuçlarını Etkileyen Faktörler

Kura sonuçları, adayların KPSS puanı, tercih ettiği kadro sayısı, tercih ettiği kadroların boş kontenjan sayısı ve diğer adayların tercihleri gibi faktörlerden etkilendi.

Kura Sonuçları ve İlgili Mevzuat

Kura sonuçları, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlandı. Kura sonuçlarına, PBS üzerinden erişilebiliyordu.

Kura ile ilgili tüm bilgiler, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanan kura kılavuzunda yer aldı.

Kura Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme

Sağlık Bakanlığı tarafından 2022 yılı içinde yapılan üçüncü açıktan atama kuraları, yoğun ilgi gördü. Kuralara, 120.00


Yayımlandı

kategorisi