Açık Fatura Örnekleri

Açık Fatura Örnekleri

Açık fatura, satıcının alıcının mal veya hizmet bedelini ödemesi için düzenlediği ve alıcıya ibraz ettiği belgedir. Açık faturada, satılan mal veya hizmetin türü, miktarı, fiyatı ve toplam bedeli gibi bilgiler yer alır. Açık fatura, ticari hayatta sıklıkla kullanılan bir belgedir.

Açık fatura örnekleri, satılan mal veya hizmetin türüne göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, bir mağazadan yapılan alışverişin faturası ile bir inşaat şirketinden yapılan işin faturası farklı olacaktır.

Mağazadan Yapılan Alışveriş Faturası Örneği

Mağazadan yapılan alışverişin faturası genellikle aşağıdaki bilgileri içerir:

 • Satıcının adı, adresi ve telefon numarası
 • Alıcının adı, adresi ve telefon numarası
 • Fatura tarihi
 • Fatura numarası
 • Satılan mal veya hizmetin türü
 • Satılan mal veya hizmetin miktarı
 • Satılan mal veya hizmetin fiyatı
 • Toplam fatura bedeli

Aşağıdaki örnek, bir mağazadan yapılan alışverişin faturasını göstermektedir:

[Satıcının adı, adresi ve telefon numarası]
[Alıcının adı, adresi ve telefon numarası]
[Fatura tarihi]
[Fatura numarası]

[Satılan mal veya hizmetin türü]
[Satılan mal veya hizmetin miktarı]
[Satılan mal veya hizmetin fiyatı]

[Toplam fatura bedeli]

İnşaat Şirketinden Yapılan İş Faturası Örneği

İnşaat şirketinden yapılan işin faturası genellikle aşağıdaki bilgileri içerir:

 • Satıcının adı, adresi ve telefon numarası
 • Alıcının adı, adresi ve telefon numarası
 • Fatura tarihi
 • Fatura numarası
 • Yapılan işin türü
 • Yapılan işin miktarı
 • Yapılan işin fiyatı
 • Toplam fatura bedeli

Aşağıdaki örnek, bir inşaat şirketinden yapılan işin faturasını göstermektedir:

[Satıcının adı, adresi ve telefon numarası]
[Alıcının adı, adresi ve telefon numarası]
[Fatura tarihi]
[Fatura numarası]

[Yapılan işin türü]
[Yapılan işin miktarı]
[Yapılan işin fiyatı]

[Toplam fatura bedeli]

Açık Faturanın Düzenlenmesi

Açık fatura, satıcı tarafından düzenlenir. Fatura, satıcının antetli kağıdına veya fatura formu kullanılarak düzenlenebilir. Faturada yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır.

Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 • Faturanın tarih ve numarası doğru olarak yazılmalıdır.
 • Satıcı ve alıcının adı, adresi ve telefon numaraları doğru olarak yazılmalıdır.
 • Satılan mal veya hizmetin türü, miktarı ve fiyatı doğru olarak yazılmalıdır.
 • Toplam fatura bedeli doğru olarak yazılmalıdır.

Açık Faturanın İbrazı

Açık fatura, alıcıya ibraz edilir. Alıcı, faturayı kontrol ettikten sonra imzalar ve satıcıya geri verir. Fatura, satıcının kayıtlarında saklanır.

Açık faturanın ibrazında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 • Faturanın tüm sayfaları eksiksiz olmalıdır.
 • Faturanın üzerindeki bilgiler okunaklı olmalıdır.
 • Faturanın üzerindeki imzaların doğru kişilere ait olması gerekir.

Açık Faturanın Vergisel İşlemleri

Açık fatura, ticari hayatta sıklıkla kullanılan bir belgedir. Bu nedenle, açık faturanın vergisel işlemleri de önemlidir.

Açık fatura, satıcı tarafından düzenlenen bir belgedir. Satıcı, açık faturayı düzenledikten sonra, faturanın bir nüshasını vergi dairesine gönderir. Vergi dairesi, faturayı inceledikten sonra, faturaya ilişkin vergileri tahsil eder.

Alıcı, açık faturayı aldıktan sonra, faturayı muhasebe kayıtlarına geçirir. Alıcı, faturada yer alan vergileri, vergi beyannamesinde gösterir.

Açık Faturanın Saklanması

Açık fatura, satıcı ve alıcı tarafından saklanması gereken bir belgedir. Satıcı, açık faturayı, fatura tarihinden itibaren en az 5 yıl süreyle saklamak zorundadır. Alıcı, açık faturayı, fatura tarihinden itibaren en az 2 yıl süreyle saklamak zorundadır.

Açık faturanın saklanması, ticari hayatta önemli bir husus


Yayımlandı

kategorisi