Abaküsü Kim Buldu

Abaküsün Tarihi ve Buluşçusu

Abaküs, hareketli parçalara sahip olduğu bilinen ilk hesap makinesidir. MÖ 2400 yıllarında Çin’de geliştirilen abaküs, denizaşırı ticaret yapan tüccarlar sayesinde Girit ve Miken bölgelerinden Avrupa ve Amerika’ya yayılmıştır.

Abaküsün temeli, üzeri tozla kaplı bir levha üzerine yerleştirilmiş ve farklı değerlere sahip olan çubuklardan oluşan bir sistemdir. Çubuklar, genellikle birer, beşer veya onar birim olarak gruplandırılır. Abaküste işlem yapmak için, çubuklar hareket ettirilerek sayılar temsil edilir.

Abaküs, yüzyıllar boyunca ticarette ve eğitimde önemli bir araç olmuştur. Özellikle, karmaşık matematiksel işlemleri kolayca ve hızlı bir şekilde yapmak için kullanılmıştır.

Abaküsün Buluşcusu

Abaküsün buluşçusu kesin olarak bilinmemekle birlikte, MÖ 2400 yıllarında Çin’de geliştirildiği düşünülmektedir. Çin’deki MÖ 2300 yılına tarihlenen bir abaküs, dünyanın en eski abaküs örneği olarak kabul edilmektedir.

Abaküs, Çin’den sonra Girit ve Miken uygarlıklarına yayılmıştır. Bu uygarlıklarda abaküs, ticaret ve eğitimde yaygın olarak kullanılmıştır.

MÖ 7. yüzyılda Babilliler, abaküsü geliştirerek daha karmaşık işlemler yapabilmesini sağlamışlardır. Babilliler, abaküsü astronomi ve mühendislik gibi alanlarda da kullanmışlardır.

Abaküs, Romalılar tarafından da benimsenmiş ve Avrupa’ya yayılmıştır. Avrupa’da abaküs, Orta Çağ’a kadar yaygın olarak kullanılmıştır.

Abaküs, 17. yüzyıldan itibaren Avrupa’da yerini hesap makinelerine bırakmaya başlamıştır. Ancak, abaküs hala bazı ülkelerde eğitim ve ticarette kullanılmaktadır.

Abaküsün Çeşitleri

Abaküs, farklı şekillerde ve farklı malzemelerden yapılabilir. En yaygın abaküs çeşitleri şunlardır:

 • Suanpan: Çin’de kullanılan abaküs çeşididir.
 • Soroban: Japonya’da kullanılan abaküs çeşididir.
 • Runcu: Hindistan’da kullanılan abaküs çeşididir.
 • Abakus: Latince “abacus” kelimesinden gelen ve genel olarak abaküs olarak adlandırılan abaküs çeşididir.

Abaküsün Kullanımı

Abaküsün kullanımı oldukça basittir. Abaküste, sayılar çubukların konumuna göre temsil edilir. Çubuklar, genellikle birer, beşer veya onar birim olarak gruplandırılır.

Abaküste işlem yapmak için, çubuklar hareket ettirilerek sayılar temsil edilir. Örneğin, 23 sayısını temsil etmek için, 2’yi temsil eden çubuk bir birim, 3’ü temsil eden çubuk ise iki birim hareket ettirilir.

Abaküs, aşağıdaki matematiksel işlemleri yapmak için kullanılabilir:

 • Toplama
 • Çıkarma
 • Çarpma
 • Bölme

Abaküsün Eğitimde Kullanımı

Abaküs, matematik ve fen eğitiminde önemli bir araçtır. Abaküs, çocukların sayı kavramını ve matematiksel işlemleri anlamasını kolaylaştırır.

Abaküs eğitimi, çocukların aşağıdaki becerileri geliştirmelerine yardımcı olur:

 • Sayı kavramını geliştirme
 • Matematiksel işlemleri anlama
 • Problem çözme becerisini geliştirme
 • El-göz koordinasyonunu geliştirme

Abaküsün Geleceği

Abaküs, modern hesap makinelerinin ve bilgisayarların ortaya çıkmasıyla birlikte yerini kaybetmeye başlamıştır. Ancak, abaküs hala bazı ülkelerde eğitim ve ticarette kullanılmaktadır.

Abaküs, basit ve pratik bir araç olması nedeniyle eğitimde önemli bir potansiyele sahiptir. Abaküs eğitimi, çocukların matematik ve fen eğitiminde önemli bir katkı sağlayabilir.


Yayımlandı

kategorisi