6. Sınıfta Hangi Dersler Var ve Kaç Saat 2018-2019

Aşağıdaki tabloda ilköğretim altıncı sınıfa giden öğrenciler için toplam ders saat sayısını ve hangi derslerin olduğu sunulmuştur.

24 saat zorunlu dersler ve 8 saat seçmeli derslerden olmak üzere toplam 32 ders saati bulunmaktadır.

6. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri

Türkçe (6 saat)

Matematik (5 saat)

Fen Bilimleri (4 saat)

Sosyal Bilgiler (3 saat)

Yabancı Dil (4 saat)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (2 saat)

Görsel Sanatlar (1 saat)

Müzik (1 saat)

Beden Eğitimi 2 saat


Yayımlandı

kategorisi