2023 Özür Grubu Atama Takvimi

2023 Özür Grubu Atama Takvimi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), her yıl eğitim ve öğretim yılının başında ve sonunda, öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile yer değiştirme başvurularını kabul etmektedir. Bu kapsamda, 2023 yılı için de özür grubu atama takvimi yayımlanmıştır.

Yaz Tatili Özür Grubu Atama Takvimi

2023 yılı yaz tatili özür grubu atama takvimi şu şekildedir:

 • Başvuru Tarihleri: 1 Ağustos 2023 – 15 Ağustos 2023
 • Tercih İşlemleri: 16 Ağustos 2023 – 22 Ağustos 2023
 • Atama Sonuçlarının İlanı: 29 Ağustos 2023
 • Atamaların Yapılması: 1 Eylül 2023 – 6 Ekim 2023

Yarıyıl Tatili Özür Grubu Atama Takvimi

2023 yılı yarıyıl tatili özür grubu atama takvimi şu şekildedir:

 • Başvuru Tarihleri: 20 Aralık 2023 – 27 Aralık 2023
 • Tercih İşlemleri: 28 Aralık 2023 – 3 Ocak 2024
 • Atama Sonuçlarının İlanı: 10 Ocak 2024
 • Atamaların Yapılması: 17 Ocak 2024 – 23 Ocak 2024

Atama Şartları

Özür grubu atamalarına başvurmak için aşağıdaki şartlara sahip olmak gerekir:

 • Öğretmenlik kadrosunda çalışmak
 • Adaylık sürecini tamamlamış olmak
 • 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıllık çalışma süresini doldurmuş olmak

Mazeret Türleri

Özür grubu atamalarında aşağıdaki mazeret türleri dikkate alınır:

 • Aile birliği mazereti: Eş, anne, baba, kardeş ve çocuklardan birinin engellilik durumu, sağlık mazereti veya başka bir nedenle bulunduğu yerdeki eğitim kurumunda görev yapması.
 • Sağlık mazereti: Kendisinin veya eşinin, anne, baba, kardeş veya çocuklarının sağlık mazeretine dayalı olarak yer değişikliği talebinde bulunması.
 • Can güvenliği mazereti: Kendisinin veya eşinin, anne, baba, kardeş veya çocuklarının can güvenliğinin bulunduğu yerde tehlikeye girmesi.
 • Engellilik durumu: Kendisinin veya eşinin, anne, baba, kardeş veya çocuklarının engellilik durumuna bağlı olarak yer değişikliği talebinde bulunması.

Tercih İşlemleri

Özür grubu atamalarında, öğretmenler 3 (üç) tercih hakkına sahiptir. Tercih işlemleri, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilir.

Tercih işlemleri sırasında, öğretmenlerin atamaya esas olacak hizmet puanları dikkate alınır. Hizmet puanı, öğretmenlerin hizmet süreleri, eğitim durumları, başarı puanları ve kıdem tazminatı dereceleri gibi unsurlar dikkate alınarak hesaplanır.

Atama Sonuçları

Özür grubu atama sonuçları, e-Devlet üzerinden ilan edilir. Atama sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğretmenler, 15 gün içinde MEB’e yazılı olarak başvurabilir.

Önemli Notlar

 • Özür grubu atamalarında, başvuru ve tercih işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılır.
 • Özür grubu atamalarında, atanan öğretmenlerden en geç 6 (altı) ay içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilir.

Sonuç

Özür grubu atamaları, öğretmenlerin ailevi ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak, daha uygun şartlarda görev yapmalarına olanak tanır. 2023 yılı özür grubu atama takvimi, öğretmenlerin bu atamalardan faydalanabilmeleri için önemli bir kaynak niteliğindedir.


Yayımlandı

kategorisi