2022 Yılı 3. Dönem Ilk Defa Ve Yeniden Atama Kurası

2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası

Sağlık Bakanlığı, 2022 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurasını 18 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirdi. Kura, Bakanlığın Ankara’daki merkez binasında noter huzurunda gerçekleştirildi.

Kura, 12 bin 326 sözleşmeli sağlık personeli için yapıldı. Bu sayı, 2022 yılı 1. ve 2. dönem kuralarında yapılan toplam atama sayısının yaklaşık 3 katıdır.

Kura başvuruları, 26 Ağustos-2 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvurular, Bakanlığın Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet şifresi ile yapıldı.

Kura başvurularında, adayların öncelikle KPSS puanı esas alındı. Puan eşitliği halinde, tercih önceliği, hizmet süresi, yabancı dil puanı, lisans mezuniyet not ortalaması ve askerlik durumu sırasıyla dikkate alındı.

Kura sonuçları, 25 Ekim 2022 tarihinde Bakanlığın internet sitesinde duyuruldu.

Kuraya Kimler Başvurabilir?

Kura, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip kadrolarına atanabilme hakkına sahip olan tabip, uzman tabip, diş tabibi, eczacı ve diğer sağlık meslek mensupları için yapıldı.

Kuraya başvurabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyordu:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.
  • 2022 yılı KPSS lisans sınavına girmiş ve en az 50 puan almış olmak.
  • Bakanlık tarafından yapılan mülakatta başarılı olmak.

Kura Sonuçları

Kura sonucunda, 12 bin 326 sözleşmeli sağlık personeli atandı. Bu sayı, 2022 yılı 1. ve 2. dönem kuralarında yapılan toplam atama sayısının yaklaşık 3 katıdır.

Kura sonucunda en fazla atama yapılan branşlar, hemşire ve ebe oldu. Bu iki branşta toplam 5 bin 880 atama yapıldı. Ardından, acil tıp teknisyeni/paramedik (4 bin 953), laborant (2 bin 507), röntgen teknisyeni (2 bin 495) ve sağlık memuru (2 bin 436) branşları geldi.

Kura sonucunda en fazla atama yapılan iller, İstanbul (2 bin 238), Ankara (1 bin 793) ve İzmir (1 bin 169) oldu. Ardından, Adana (914), Antalya (834) ve Bursa (741) illeri geldi.

Kura Sonuçlarının Değerlendirilmesi

2022 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası, Sağlık Bakanlığı için önemli bir adım oldu. Bu kura ile, Bakanlığın kadrolu sağlık personeli açığının önemli bir kısmı kapatılmış oldu.

Kura sonucunda, özellikle hemşire ve ebe gibi atamalarda yaşanan sıkıntılar giderilmiş oldu. Bu branşlarda yapılan atama sayısı, 2022 yılı 1. ve 2. dönem kuralarında yapılan toplam atama sayısının üzerinde gerçekleşti.

Kura sonucunda, ayrıca acil tıp teknisyeni/paramedik, laborant, röntgen teknisyeni ve sağlık memuru gibi branşlarda da önemli sayıda atama yapıldı. Bu branşlarda yapılan atamalarla, Bakanlığın sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Kura Sonrası Beklentiler

2022 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası, Sağlık Bakanlığı için önemli bir adım olsa da, Bakanlığın kadrolu sağlık personeli açığının tamamen kapatılması için daha fazla atama yapılması gerekiyor.

Bakanlığın bu doğrultuda, 2023 yılı içinde de düzenli olarak atama yapması bekleniyor. Ayrıca, kura başvurularında adayların daha fazla branşı tercih edebilmesi için branş bazında kontenjanların artırılması da talep ediliyor.

Sağlık Bakanlığının, bu talepleri dikkate alarak daha fazla atama yapması ve kura başvurularında adayların tercih imkanlarını artırması, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması için önemli olacaktır.


Yayımlandı

kategorisi