2022 Ek Atama Olur Mu

2022 Ek Atama Olacak mı?

2022 yılı içerisinde ek öğretmen atamalarının yapılıp yapılmayacağı, atama bekleyen öğretmenler tarafından merak edilen konulardan biridir. Bu konuda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamalar, 2022 KPSS puanı ile ek atama yapılmayacağını göstermektedir. Ancak, 2023 KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından ek atama yapılması ihtimali bulunmaktadır.

2022 KPSS ile Ek Atama Olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2022 KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, 2022 KPSS puanı ile ek atama yapılmayacağını duyurdu. Bu açıklama, 2022 yılında ek atama bekleyen öğretmenler için olumsuz bir gelişme olarak değerlendirildi.

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada, 2023 KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından ek atama yapılabileceğini belirtti. Bu açıklama, 2023 KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından ek atama yapılması ihtimalinin bulunduğunu göstermektedir.

2023 KPSS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2023 KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Ancak, 2022 KPSS sonuçlarının 20 Ağustos 2022 tarihinde açıklandığı göz önüne alındığında, 2023 KPSS sonuçlarının da aynı tarihte veya yakın bir tarihte açıklanması muhtemeldir.

Ek Atama Bekleyen Öğretmenlerin Yapabileceği İşlemler

2023 KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından ek atama yapılması ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle, ek atama bekleyen öğretmenlerin 2023 KPSS’ye hazırlanmaları ve yüksek bir puan almaları önemlidir.

Ayrıca, ek atama bekleyen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı duyuruları takip etmelidir. Bakanlık, ek atama yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yaptığında, bu duyuru öğretmenlere duyurulacaktır.

Ek Atama Yapılması İçin Gerekli Şartlar

Ek atama için başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

  • Türk vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
  • Askerlik çağına gelmiş ise askerlik ile ilişiği bulunmamak
  • Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu bulunmamak
  • 2023 KPSS’de atanacağı branş için gerekli puanı almak

Ek Atama Kontenjanları

Ek atamalarda kontenjanlar, il ve branş bazında belirlenmektedir. Ek atama kontenjanları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve ilan edilmektedir.

Ek Atama Başvuru Şekli ve Tarihleri

Ek atama başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde elektronik ortamda yapılmaktadır. Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Ek Atama Sonuçları

Ek atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilmektedir. Sonuçlar, e-Devlet üzerinden ve Bakanlığın internet sitesi üzerinden görüntülenebilmektedir.

Sonuç

2022 KPSS ile ek atama yapılmayacağı, ancak 2023 KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından ek atama yapılması ihtimalinin bulunduğu belirtilmiştir. Ek atama bekleyen öğretmenlerin 2023 KPSS’ye hazırlanmaları ve yüksek bir puan almaları önemlidir. Ayrıca, ek atama bekleyen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı duyuruları takip etmelidir.


Yayımlandı

kategorisi