2022/11 Atama Sonuçları

2022/11 Atama Sonuçları: Sağlık Bakanlığı’na 31 Bin 183 Sözleşmeli Personel Alındı

Sağlık Bakanlığı, 2022 yılı Kasım ayında, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alımı için ilan yayınladı. Söz konusu alımların 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile gerçekleştirildi.

Tercih işlemleri 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirildi. Adaylar, tercihlerini yaparken KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu’nda yer alan kadro ve pozisyonları göz önünde bulundurdu.

Yerel yerleştirme tercihleri, adayların ÖSYM’ye yapmış oldukları başvuruda belirttikleri adres bilgisi ve bu adreste ikamet ediyor olmaları koşuluna bağlı olarak gerçekleştirildi. Tercih edilen kadro ve pozisyonlar arasından, ilan edilen kadro ve pozisyonlara atanmak için gerekli olan KPSS puanı en az 60 olan adaylar tercihlerine yerleşmeye hak kazandı.

Yerleştirme sonuçları, 13 Aralık 2022 tarihinde ÖSYM’nin internet sitesinde açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden görüntüleyebildi.

Atamaların dağılımı

Atama yapılan kadro ve pozisyonlar aşağıdaki gibi dağıldı:

  • Tıbbi sekreter: 15 bin 537
  • Hemşire: 5 bin 831
  • Ebe: 2 bin 238
  • Sağlık teknikeri: 3 bin 836
  • Sağlık teknisyeni: 3 bin 363
  • Diğer sağlık personeli: 4 bin 200
  • Destek personeli: 3 bin 250

Atama sonuçlarına ilişkin yorumlar

Atama sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar ve sağlık sektörü temsilcileri tarafından çeşitli yorumlar yapıldı.

Adaylar, atama sonuçlarının genel olarak beklentileri karşıladığını ifade etti. Ancak, bazı adaylar, daha düşük puanlarla atananların olduğunu ve bu durumun haksızlığa neden olduğunu belirtti.

Sağlık sektörü temsilcileri ise, atamaların sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Ancak, atamaların yetersiz olduğunu ve sağlık sisteminin daha fazla personel ihtiyacı olduğunu belirttiler.

Atama sonuçlarının etkileri

Atama sonuçlarının, sağlık sektörüne ve ülke ekonomisine çeşitli etkileri oldu.

Sağlık sektörüne etkileri

Atama sonuçları, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine katkı sağladı. Atama yapılan personel, sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli rol oynayacak.

Özellikle, tıbbi sekreter, hemşire ve ebe gibi mesleklerde personel açığı bulunduğundan, bu alanlarda yapılan atamalar, sağlık hizmetlerinin daha verimli ve kaliteli bir şekilde sunulmasına yardımcı olacak.

Ülke ekonomisine etkileri

Atama sonuçları, ülke ekonomisine de olumlu katkı sağladı. Atama yapılan personel, işgücü piyasasına yeni bir katkı sağlayacak.

Atamaların, istihdam artışını ve ekonomik büyümeyi desteklemesi bekleniyor.

Sonuç olarak

2022/11 atama sonuçları, sağlık sektörüne ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağladı. Atama yapılan personel, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine ve istihdam artışına katkıda bulunacak.


Yayımlandı

kategorisi