2021 Özür Grubu Atama Sonuçları

2021 Özür Grubu Atama Sonuçları

2021 yılı yaz tatili öğretmen atama sonuçları, 24 Ağustos 2021 Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Atama sonuçları, MEB’in atama ve görevlendirme sonuçları sayfasından sorgulanabiliyor.

Atama sonuçlarına göre, 2021 yılında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlerden dolayı 29.944 öğretmen yer değiştirdi. Bu kapsamda, 11.267 öğretmen aile birliği mazereti, 4.860 öğretmen sağlık mazereti, 2.731 öğretmen can güvenliği mazereti, 3.592 öğretmen engellilik durumu ve 7.494 öğretmen diğer nedenlerden dolayı yer değiştirdi.

Aile birliği mazeretine bağlı atamalar

Aile birliği mazeretine bağlı atamalar, en fazla talebin olduğu özür grubu atamalarından biridir. Bu kapsamda, 2021 yılında 11.267 öğretmen yer değiştirdi.

Aile birliği mazeretine bağlı atamalarda, eşlerin aynı ilçede veya aynı ilin farklı ilçelerinde görev yapması durumunda, eşlerden birinin bulunduğu yere diğerinin ataması yapılıyor. Ayrıca, eşlerin farklı illerde görev yapması durumunda, eşlerin birlikte görev yapmak istedikleri il ve ilçeye atamaları yapılıyor.

Aile birliği mazeretine bağlı atamalarda, eşlerden birinin görevlendirme süresi dolmuş olması, diğerinin ise atanmak istediği yerde boş norm bulunması gerekiyor.

Sağlık mazeretine bağlı atamalar

Sağlık mazeretine bağlı atamalar, öğretmenlerden gelen taleplerin en fazla olduğu diğer özür grubu atamalarından biridir. Bu kapsamda, 2021 yılında 4.860 öğretmen yer değiştirdi.

Sağlık mazeretine bağlı atamalarda, öğretmenlerin sağlık sorunları nedeniyle görev yaptıkları yerde görev yapmalarının sakıncalı olduğuna dair bir sağlık kurulu raporu sunmaları gerekiyor.

Sağlık mazeretine bağlı atamalarda, öğretmenlerin atanmak istedikleri yerde boş norm bulunması gerekiyor.

Can güvenliği mazeretine bağlı atamalar

Can güvenliği mazeretine bağlı atamalar, öğretmenlerin can güvenliğinin tehlikeye girdiği durumlarda yapılan atamalar olarak tanımlanıyor. Bu kapsamda, 2021 yılında 2.731 öğretmen yer değiştirdi.

Can güvenliği mazeretine bağlı atamalarda, öğretmenlerin can güvenliğinin tehlikeye girdiğine dair bir güvenlik raporu sunmaları gerekiyor.

Can güvenliği mazeretine bağlı atamalarda, öğretmenlerin atanmak istedikleri yerde boş norm bulunması gerekiyor.

Engellilik durumu mazeretine bağlı atamalar

Engellilik durumu mazeretine bağlı atamalar, engelli öğretmenlerin görev yaptıkları yerde görev yapmalarının sakıncalı olduğuna dair bir sağlık kurulu raporu sunmaları durumunda yapılan atamalar olarak tanımlanıyor. Bu kapsamda, 2021 yılında 3.592 öğretmen yer değiştirdi.

Engellilik durumu mazeretine bağlı atamalarda, öğretmenlerin engellilik durumunun görev yapmalarını engelleyecek nitelikte olduğuna dair bir sağlık kurulu raporu sunmaları gerekiyor.

Engellilik durumu mazeretine bağlı atamalarda, öğretmenlerin atanmak istedikleri yerde boş norm bulunması gerekiyor.

Diğer nedenlerden dolayı atamalar

Diğer nedenlerden dolayı atamalar, yukarıda belirtilen özür gruplarına girmeyen ve öğretmenlerin yer değiştirme taleplerinin karşılanmasına yönelik yapılan atamalar olarak tanımlanıyor. Bu kapsamda, 2021 yılında 7.494 öğretmen yer değiştirdi.

Diğer nedenlerden dolayı atamalar, öğretmenlerin görev yaptıkları yerde görev yapmalarının sakıncalı olduğuna dair bir belge sunmaları durumunda yapılıyor.

Diğer nedenlerden dolayı atamalar, öğretmenlerin atanmak istedikleri yerde boş norm bulunması gerekiyor.

Atama sonuçlarına ilişkin değerlendirme

2021 yılı yaz tatili öğretmen atama sonuçları, genel olarak olumlu karşılandı. Atama sonuçlarının, öğretmenlerin aile birliklerini korumalarına, sağlık sorunlarını gidermelerine ve can güvenliklerini sağlamalarına katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Ancak, bazı öğretmenler, atama sonuçlarının kendileri için yeterli olmadığını ve daha fazla öğretmenin atanması gerektiğini ifade ediyorlar.

MEB, 2022 yılı yaz tatili öğretmen atamalarında, daha fazla öğretmenin atanması için çalışma yürütüyor.


Yayımlandı

kategorisi