2021 Öğretmen Atama Takvimi

2021 Öğretmen Atama Takvimi

Türkiye’de öğretmen atama süreci, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülmektedir. Atama süreci, ihtiyaç duyulan branş ve bölgelerdeki öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılmaktadır. 2021 yılında, 20 bin sözleşmeli öğretmen ve 15 bin kadrolu öğretmen olmak üzere toplam 35 bin öğretmen atama süreci gerçekleştirilmiştir.

2021 Sözleşmeli Öğretmen Atama Takvimi

2021 yılı sözleşmeli öğretmen atama süreci, 18-26 Temmuz tarihleri arasında ön başvurularla başlamıştır. Ön başvuruların ardından, 27-31 Ağustos tarihleri arasında atama tercihleri alınmıştır. Atama sonuçları ise 10 Eylül tarihinde açıklanmıştır.

2021 Kadrolu Öğretmen Atama Takvimi

2021 yılı kadrolu öğretmen atama süreci, 25-31 Aralık tarihleri arasında ön başvurularla başlamıştır. Ön başvuruların ardından, 1-5 Ocak tarihleri arasında atama tercihleri alınmıştır. Atama sonuçları ise 15 Ocak tarihinde açıklanmıştır.

Atama Şartları

2021 yılında yapılan öğretmen atamaları için genel şartlar şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak

Atama Branşları

2021 yılında yapılan öğretmen atamaları, 21 branşta gerçekleştirilmiştir. Bu branşlar şunlardır:

 • Türkçe
 • Matematik
 • Fen Bilimleri
 • Sosyal Bilgiler
 • Tarih
 • Coğrafya
 • İngilizce
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Bilişim Teknolojileri
 • Beden Eğitimi ve Spor
 • Müzik
 • Görsel Sanatlar
 • İş ve Meslek Eğitimi
 • Okul Öncesi
 • Sınıf
 • Özel Eğitim
 • Arapça
 • Almanca
 • Fransızca
 • Rusça

Atama Yerleri

2021 yılında yapılan öğretmen atamaları, Türkiye genelindeki tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilmiştir. Atamalarda, ihtiyaç duyulan branş ve bölgelerde öncelikli olarak atama yapılmıştır.

Atama Sonuçları

2021 yılı sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, 10 Eylül tarihinde MEB’in resmi internet sitesi üzerinden duyurulmuştur. Atama sonuçlarına, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak ulaşılabilmektedir.

2021 yılı kadrolu öğretmen atama sonuçları, 15 Ocak tarihinde MEB’in resmi internet sitesi üzerinden duyurulmuştur. Atama sonuçlarına, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak ulaşılabilmektedir.

2021 Öğretmen Atamalarında Değişiklik Yapıldı

2021 yılında yapılan öğretmen atamalarında, bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler şunlardır:

 • Atamalarda, ihtiyaç duyulan branşlarda öncelikli olarak atama yapılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.
 • Atamalarda, engelli öğretmen adaylarına yönelik kontenjan ayrılması uygulamasına devam edilmiştir.
 • Atamalarda, şehit ve gazi yakınlarının eş ve çocuklarına yönelik kontenjan ayrılması uygulamasına devam edilmiştir.

2022 yılında yapılacak öğretmen atamaları için henüz bir takvim açıklanmamıştır. Ancak, 2021 yılında yapılan atama takvimine bakıldığında, 2022 yılında da atamaların Temmuz-Ağustos aylarında yapılmasının planlandığı söylenebilir.


Yayımlandı

kategorisi