2021 Atama Taban Puanları

2021 Atama Taban Puanları: Genel Bakış

2021 yılında, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan atamalarda taban puanlar, önceki yıllara göre genel olarak artış gösterdi. Bu artış, özellikle lisans mezunları için daha belirgin oldu. Örneğin, 2020 yılında KPSS P3 puan türünde lisans mezunlarının atanması için gerekli olan taban puan 75,00 iken, 2021 yılında bu puan 80,00’e yükseldi.

Atama taban puanlarındaki artış, kamu sektöründe çalışmak isteyen adaylar için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu artış, adayların daha yüksek puanlar alarak kamu kurumlarına atanma şanslarını artırmaktadır.

Atama Taban Puanlarını Etkileyen Faktörler

Atama taban puanlarını etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler arasında sınava giren aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısı ve adayların puan dağılımı yer almaktadır.

Aday sayısındaki artış, atama taban puanlarını yükseltme eğilimindedir. Bu durum, daha fazla adayın aynı sayıda kadro için yarıştığı anlamına gelmektedir. Bu nedenle, aday sayısının artması, adayların daha yüksek puanlar alarak atanma şanslarını azaltmaktadır.

Atama yapılacak kadro sayısının azalması da atama taban puanlarını yükseltme eğilimindedir. Bu durum, daha az sayıda kadro için daha fazla adayın yarıştığı anlamına gelmektedir. Bu nedenle, atama yapılacak kadro sayısının azalması, adayların daha yüksek puanlar alarak atanma şanslarını azaltmaktadır.

Adayların puan dağılımı ise atama taban puanlarını yükseltme veya düşürme yönünde etki edebilir. Örneğin, adayların puanlarının genel olarak yüksek olması, atama taban puanlarını yükseltme eğilimindedir. Bu durum, adayların daha yüksek puanlar alarak atanma şanslarını artırmaktadır.

2021 Atama Taban Puanları: Alan Bazlı Taban Puanlar

KPSS sonuçlarına göre yapılan atamalarda, atama taban puanları alan bazlı olarak da farklılık göstermektedir. Örneğin, 2021 yılında KPSS P3 puan türünde lisans mezunlarının atanması için gerekli olan taban puan 80,00 iken, aynı puan türünde mühendislik mezunlarının atanması için gerekli olan taban puan 85,00’e yükseldi.

2021 yılında yapılan atamalarda, en yüksek atama taban puanları, mühendislik, hukuk ve sağlık alanlarında görüldü. Bu alanlarda, atama taban puanları 90,00’ın üzerinde gerçekleşti.

En düşük atama taban puanları ise, ilahiyat, iktisat ve işletme alanlarında görüldü. Bu alanlarda, atama taban puanları 70,00’in altında gerçekleşti.

2021 Atama Taban Puanları: Kurum Bazlı Taban Puanlar

KPSS sonuçlarına göre yapılan atamalarda, atama taban puanları kurum bazlı olarak da farklılık göstermektedir. Örneğin, 2021 yılında KPSS P3 puan türünde lisans mezunlarının atanması için gerekli olan taban puan, Milli Eğitim Bakanlığı’nda 75,00 iken, Sağlık Bakanlığı’nda 85,00’e yükseldi.

2021 yılında yapılan atamalarda, en yüksek atama taban puanları, Sağlık Bakanlığı’nda görüldü. Bu kurumda, atama taban puanları 90,00’in üzerinde gerçekleşti.

En düşük atama taban puanları ise, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görüldü. Bu kurumda, atama taban puanları 70,00’in altında gerçekleşti.

2021 Atama Taban Puanları: Sonuç

2021 yılında, KPSS sonuçlarına göre yapılan atamalarda taban puanlar, önceki yıllara göre genel olarak artış gösterdi. Bu artış, özellikle lisans mezunları için daha belirgin oldu.

Atama taban puanlarındaki artış, kamu sektöründe çalışmak isteyen adaylar için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu artış, adayların daha yüksek puanlar alarak kamu kurumlarına atanma şanslarını artırmaktadır.

Adayların, atama taban puanlarını takip ederek, kariyer planlarını daha sağlıklı bir şekilde yapmaları mümkündür.


Yayımlandı

kategorisi