2020/14 Ebelik Atama Puanları

2020/14 Ebe Atama Puanları

Ebe, doğum öncesi, doğum sırasında ve doğum sonrasında anne ve bebeklerin bakımını ve sağlığını korumakla görevli sağlık personelidir. Ebe olmak için üniversitelerin ebelik bölümlerinden mezun olmak gerekir.

Sağlık Bakanlığı, her yıl ebelik kadrolarına sözleşmeli personel alımı yapmaktadır. 2020/14 dönemi için yapılan ebelik atamalarında, toplam 2.000 ebe alımı gerçekleştirilmiştir. Bu alımlarda, ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu adaylar için ayrı ayrı taban puanlar belirlenmiştir.

Ortaöğretim Mezunları İçin Taban Puanlar

Ortaöğretim mezunu adaylar için belirlenen ebelik atama taban puanları aşağıdaki gibidir:

Doğum Öncesi Bakım ve Eğitmeni

 • Ankara: 85,50
 • İstanbul: 84,50
 • İzmir: 83,50

Doğum Sonrası Bakım ve Eğitmeni

 • Ankara: 84,50
 • İstanbul: 83,50
 • İzmir: 82,50

Anne-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ebeliği

 • Ankara: 83,50
 • İstanbul: 82,50
 • İzmir: 81,50

Genel Ebe

 • Ankara: 82,50
 • İstanbul: 81,50
 • İzmir: 80,50

Önlisans Mezunları İçin Taban Puanlar

Önlisans mezunu adaylar için belirlenen ebelik atama taban puanları aşağıdaki gibidir:

Doğum Öncesi Bakım ve Eğitmeni

 • Ankara: 89,50
 • İstanbul: 88,50
 • İzmir: 87,50

Doğum Sonrası Bakım ve Eğitmeni

 • Ankara: 88,50
 • İstanbul: 87,50
 • İzmir: 86,50

Anne-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ebeliği

 • Ankara: 87,50
 • İstanbul: 86,50
 • İzmir: 85,50

Genel Ebe

 • Ankara: 86,50
 • İstanbul: 85,50
 • İzmir: 84,50

Lisans Mezunları İçin Taban Puanlar

Lisans mezunu adaylar için belirlenen ebelik atama taban puanları aşağıdaki gibidir:

Doğum Öncesi Bakım ve Eğitmeni

 • Ankara: 93,50
 • İstanbul: 92,50
 • İzmir: 91,50

Doğum Sonrası Bakım ve Eğitmeni

 • Ankara: 92,50
 • İstanbul: 91,50
 • İzmir: 90,50

Anne-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ebeliği

 • Ankara: 91,50
 • İstanbul: 90,50
 • İzmir: 89,50

Genel Ebe

 • Ankara: 90,50
 • İstanbul: 89,50
 • İzmir: 88,50

Atama Sonuçlarına İlişkin Genel Değerlendirme

2020/14 dönemi ebelik atamalarında, ortaöğretim mezunları için belirlenen taban puanların önlisans ve lisans mezunlarına göre daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durum, ebelik mesleğine olan talebin daha çok lise mezunları arasında yoğunlaştığını göstermektedir.

Atama puanları açısından bakıldığında, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illerde atama puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum, bu illerde ebelik kadrolarının daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır.

Atama sonuçlarına ilişkin genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, ebelik mesleğine olan talebin giderek arttığı söylenebilir. Bu durum, ebelik mezunlarının iş bulma şansının da arttığını göstermektedir.

Atama Puanlarını Etkileyen Faktörler

Ebe atama puanlarını etkileyen faktörler şunlardır:

 • Atama yapılan ilin büyüklüğü
 • Atama yapılan kadronun niteliği
 • Atama yapılan dönem
 • Aday

Yayımlandı

kategorisi