2 Yıllık Veterinerlik Ne Iş Yapar?

2 Yıllık Veterinerlik Ne İş Yapar?

2 yıllık veterinerlik, veteriner hekimliğin ön lisans düzeyindeki eğitim programıdır. Bu programda, öğrencilere hayvan sağlığı ve hastalıkları konusunda temel bilgiler verilir. Mezunlar, veteriner hekimlere yardımcı olmak, hayvan sağlığı ve hastalıkları ile ilgili laboratuvar çalışmaları yapmak, hayvan yetiştiriciliği ve besleme konusunda çalışmalar yapmak gibi alanlarda görev yapabilirler.

2 Yıllık Veterinerlik Eğitimi

2 yıllık veterinerlik eğitimi, 4 yarıyıl sürer. Eğitim süresi boyunca öğrenciler, aşağıdaki dersleri alırlar:

 • Anatomi
 • Fizyoloji
 • Patoloji
 • Farmakoloji
 • Biyokimya
 • Mikrobiyoloji
 • Parazitoloji
 • Zootekni
 • Hayvansal Ürünler
 • Halk Sağlığı
 • Gıda Hijyeni

Bu derslerin yanı sıra, öğrenciler uygulamalı eğitimlere de katılırlar. Uygulamalı eğitimler, veteriner hastanelerinde, hayvan çiftliklerinde ve laboratuvarlarda gerçekleştirilir.

2 Yıllık Veterinerlik Mezunlarının İş İmkanları

2 yıllık veterinerlik mezunları, aşağıdaki alanlarda iş bulabilirler:

 • Veteriner hastaneleri ve klinikleri
 • Hayvan çiftlikleri
 • Gıda üretim tesisleri
 • İlaç ve aşı üretim tesisleri
 • Kamu kurumları
 • Araştırma kuruluşları

Veteriner hastaneleri ve kliniklerinde çalışan 2 yıllık veterinerlik mezunları, veteriner hekimlere yardımcı olurlar. Bu kapsamda, hasta hayvanların muayene ve tedavi süreçlerine destek olurlar, laboratuvar testlerini yaparlar, hayvan bakım ve besleme hizmetlerini yürütürler.

Hayvan çiftliklerinde çalışan 2 yıllık veterinerlik mezunları, hayvan sağlığı ve hastalıkları konusunda çiftlik sahiplerine ve çalışanlarına danışmanlık yaparlar. Ayrıca, hayvan doğum ve aşılama gibi işlemleri gerçekleştirirler.

Gıda üretim tesislerinde çalışan 2 yıllık veterinerlik mezunları, gıda güvenliğini sağlamak için çalışırlar. Bu kapsamda, hayvansal gıdaların üretimi, işlenmesi ve depolanması sırasında uygulanan hijyen ve kalite standartlarını kontrol ederler.

İlaç ve aşı üretim tesislerinde çalışan 2 yıllık veterinerlik mezunları, ilaç ve aşıların geliştirilmesi ve üretiminde görev alırlar. Bu kapsamda, laboratuvar araştırmaları yaparlar, üretim süreçlerini kontrol ederler ve kalite kontrol çalışmalarını yürütürler.

Kamu kurumlarında çalışan 2 yıllık veterinerlik mezunları, hayvan sağlığı ve hastalıkları ile ilgili konularda araştırma yaparlar, eğitim verirler ve denetimler gerçekleştirirler.

Araştırma kuruluşlarında çalışan 2 yıllık veterinerlik mezunları, hayvan sağlığı ve hastalıkları ile ilgili yenilikler geliştirirler. Bu kapsamda, laboratuvar araştırmaları yaparlar, bilimsel makaleler yayınlarlar ve patent başvuruları yaparlar.

2 Yıllık Veterinerlik Mezunlarının Maaşları

2 yıllık veterinerlik mezunlarının maaşları, çalıştıkları kuruma, görev yaptıkları pozisyona ve deneyimlerine göre değişir. Genel olarak, 2 yıllık veterinerlik mezunlarının maaşları, 4 yıllık veterinerlik mezunlarının maaşlarının yaklaşık %70’i kadardır.

2 Yıllık Veterinerlik Mezunlarının Kariyer Gelişimi

2 yıllık veterinerlik mezunları, 4 yıllık veterinerlik lisans programına devam ederek kariyerlerini 4 yıllık veteriner hekimler gibi devam ettirebilirler. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora programlarına katılarak akademik kariyer yapabilirler.

2 Yıllık Veterinerlik Mezunları İçin Tavsiyeler

2 yıllık veterinerlik mezunları için aşağıdaki tavsiyeler verilebilir:

 • Hayvanlara karşı sevgi ve ilgi besleyen kişiler, bu alanda başarılı olabilirler.
 • Laboratuvar çalışmaları ve hayvan bakımı gibi alanlarda çalışmaktan keyif alanlar, bu alanda kariyer yapabilirler.
 • İngilizce ve diğer yabancı dilleri bilmek, iş bulma şansını artırabilir.
 • İş deneyimi kazanmak için staj yapmak, mezuniyet sonrası iş bulma şansını artırabilir.

Sonuç olarak, 2 yıllık veterinerlik, hayvan sağlığı ve hastalıkları konusunda temel bilgiler veren bir ön lisans programıdır. Bu programdan mezun olan kişiler, hayvan sağlığı ve hastalıkları ile ilgili laboratuvar çalışmaları yapmak, hayvan yetiştiriciliği ve besleme konusunda çalışmalar yapmak gibi alanlarda görev yapabilirler.


Yayımlandı

kategorisi