1 Yılın 365 Gün Olduğunu Kim Bulmuştur

1 Yılın 365 Gün Olduğunu Kim Buldu?

1 yılın 365 gün olduğunu ilk bulanların, Babilliler olduğu düşünülmektedir. Babilliler, MÖ 2. binyılda, Güneş’in gökyüzündeki hareketlerini gözlemleyerek, bir yılın 365 gün olduğunu keşfetmişlerdir. Babilliler, bu bilgiyi takvimlerini düzenlemek için kullanmışlardır.

 

Babilliler’den sonra, MÖ 1. binyılda, Mısırlılar da 1 yılın 365 gün olduğunu bulmuşlardır. Mısırlılar, Nil Nehri’nin taşma dönemlerini gözlemleyerek, bir yılın 365 gün olduğunu keşfetmişlerdir. Mısırlılar, bu bilgiyi takvimlerini düzenlemek için kullanmışlardır.

 

Babilliler ve Mısırlılar’ın keşiflerinden sonra, 1 yılın 365 gün olduğu bilgisi, diğer uygarlıklara da yayılmıştır. Yunanlılar, Romalılar ve Çinliler de, 1 yılın 365 gün olduğunu kabul eden uygarlıklar arasındadır.

Jülyen Takvimi

MÖ 46 yılında, Roma İmparatoru Julius Sezar, 1 yılın 365 gün olduğunu kabul eden Jülyen takvimini oluşturmuştur. Jülyen takvimi, Babilliler ve Mısırlılar’ın takvimlerinden esinlenerek oluşturulmuştur.

Jülyen takviminde, her yıl 365 gün olarak kabul edilmiştir. Ancak, her dört yılda bir, 366 güne denk gelen bir “artık yıl” eklenmiştir. Bu sayede, takvimdeki mevsimler ile gerçek mevsimler arasındaki fark, sabit bir şekilde korunmuştur.

Jülyen takvimi, uzun yıllar boyunca dünyanın en yaygın olarak kullanılan takvimi olmuştur. Ancak, Jülyen takviminin de bazı eksiklikleri vardı. Örneğin, Jülyen takviminde, bir yıl, gerçekte 365.2425 gün sürmektedir. Bu nedenle, Jülyen takviminde, her 128 yılda, bir günlük bir fark oluşmaktadır.

Gregoryen Takvimi

Bu farkı düzeltmek için, Papa XIII. Gregoryus, 1582 yılında, Gregoryen takvimini oluşturmuştur. Gregoryen takvimi, Jülyen takvimine benzer şekilde, her yıl 365 gün olarak kabul eder. Ancak, her 400 yılda bir, 365 yerine 366 güne denk gelen bir “artık yıl” eklenir. Bu sayede, Gregoryen takviminde, bir yıl, gerçekte 365.2425 gün sürmektedir.

Gregoryen takvimi, günümüzde dünyanın en yaygın olarak kullanılan takvimidir. Türkiye de dahil olmak üzere, dünyanın birçok ülkesi Gregoryen takvimini kullanmaktadır.

1 Yılın 365 Gün Olduğunun Önemi

1 yılın 365 gün olduğunun keşfi, insanlığın tarihini değiştiren önemli bir olaydır. Bu keşif sayesinde, insanlar, takvimlerini daha doğru bir şekilde düzenleyebilmiş ve mevsimleri daha iyi takip edebilmişlerdir. Bu da, insanların tarım, ticaret ve diğer faaliyetlerini daha verimli bir şekilde planlamalarına olanak sağlamıştır.

1 yılın 365 gün olduğunun keşfi, insanlığın bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemelerinde de önemli bir rol oynamıştır. Bu keşif sayesinde, insanlar, Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketini daha iyi anlayabilmişler ve bu bilgiden yararlanarak, astronomi, navigasyon ve diğer alanlarda önemli gelişmelere imza atmışlardır.

Sonuç olarak, 1 yılın 365 gün olduğunun keşfi, insanlığın tarihini şekillendiren önemli bir olaydır. Bu keşif, insanların takvimlerini, mevsimleri ve Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketini daha iyi anlamalarına olanak sağlamıştır. Bu da, insanlığın bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemelerinde önemli bir rol oynamıştır.


Yayımlandı

kategorisi