İçeriğe geç

Veri Hazirlama Ve Kontrol Işletmeni Ne Iş Yapar?

  0249Fa735Dd28Fd1Ccbcfd517C1D91562B0E244F 1

  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Nedir?

  Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, kendisine teslim edilen evrakların bilgisayar ortamına aktarılması, düzenlenmesi, arşivlenmesi ve verilerin doğruluğunun kontrol edilmesinden sorumlu olan bir meslek grubudur. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeninin Görev ve Sorumlulukları

  Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, görev aldığı kurum veya kuruluşta kendisine atanan elektronik yazışma işlerini yürütür. Evrakları dijital ortama girecek şekilde hazırlar, verilerin belirtilmiş olan usül ve esaslara uygun şekilde kayıtlarını gerçekleştirir, verilerin doğruluğunu kontrol eder ve veri tabanlarının güncelliğini sağlar.

  Veri hazırlama ve kontrol işletmeninin görev ve sorumlulukları şu şekilde özetlenebilir:

  • Elektronik yazışma işlerini yürütmek: Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, görev aldığı kurum veya kuruluşta kendisine atanan elektronik yazışma işlerini yürütür. Bu kapsamda, gelen ve giden evrakların kayıtlarını tutar, evrakların dağıtımını yapar, evrakların arşivlenmesini sağlar ve evrakların imha edilmesini gerçekleştirir.
  • Evrakları dijital ortama aktarmak: Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, kendisine teslim edilen evrakların bilgisayar ortamına aktarılmasından sorumludur. Bu kapsamda, evrakların taramasını yapar, evrakların formatını düzenler ve evrakların veri tabanına kaydedilmesini sağlar.
  • Verilerin doğruluğunu kontrol etmek: Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, verilerin doğruluğundan ve tutarlılığından sorumludur. Bu kapsamda, verilerin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunu kontrol eder, verilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde girildiğini teyit eder.
  • Veri tabanlarının güncelliğini sağlamak: Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veri tabanlarının güncelliğini sağlamaktan sorumludur. Bu kapsamda, veri tabanına yeni veriler girer, eski verileri günceller ve veri tabanında oluşabilecek hataları tespit ederek düzeltir.

  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeninin Çalışma Alanları

  Veri hazırlama ve kontrol işletmenleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektörde de istihdam edilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında, genel idari hizmetler, maliye, sağlık, eğitim, savunma gibi pek çok farklı alanda görev alırlar. Özel sektörde ise, genellikle finans, ticaret, üretim, hizmet gibi sektörlerde istihdam edilirler.

  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Olmak İçin Gerekli Şartlar

  Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olmak için, üniversitelerin ön lisans düzeyinde bilgisayar programcılığı, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, ofis teknolojileri ve yönetimi gibi bölümlerinden mezun olmak gerekir. Ayrıca, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak da avantaj sağlar.

  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Olmanın Avantajları

  Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olmak, pek çok avantaja sahiptir. Bu avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Sürekli yenilenen bir meslektir.: Veri hazırlama ve kontrol işletmenliği, teknolojinin gelişmesiyle birlikte sürekli yenilenen bir meslektir. Bu nedenle, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri, sürekli olarak kendilerini geliştirme fırsatı bulurlar.
  • İhtiyacı yüksek bir meslektir.: Veri hazırlama ve kontrol işletmenliği, her sektörde ihtiyaç duyulan bir meslektir. Bu nedenle, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri, iş bulma konusunda zorluk yaşamazlar.
  • Gelir potansiyeli yüksek bir meslektir.: Veri hazırlama ve kontrol işletmenlerinin gelir potansiyeli, çalıştıkları kurum veya kuruluşa, deneyimlerine ve becerilerine göre değişiklik gösterir. Ancak, genel olarak, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri, iyi bir gelir elde etme fırsatına sahiptirler.

  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Olmak İçin Öneriler

  Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olmak isteyenlere şu önerilerde bulunulabilir:

  • Bilgisayar programlama ve veri tabanı gibi konularda kendinizi geliştirmeye özen gösterin.
  • İngilizce gibi yabancı dilleri öğrenmeye çalışın.
  • Mesleki yeterlilik belgesine sahip olun.
  • Sürekli olarak kendinizi geliştirin.