İçeriğe geç

Uluslararası Ticaret Ve Işletmecilik Ne Iş Yapar?

  Cd4Df702092Ea4C34D16Fab0790C1F869750C6F5 1

  Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ne İş Yapar?

  Uluslararası ticaret ve işletmecilik, farklı ülkeler arasında mal ve hizmetlerin alım satımının yanı sıra, bu alım satımların gerçekleştirilmesi için gerekli olan finans, pazarlama, operasyon ve muhasebe gibi işletme fonksiyonlarını inceleyen bir akademik disiplindir. Bu disiplin, küreselleşen dünya düzeninde işletmelerin uluslararası pazarlarda başarılı olabilmeleri için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

  Uluslararası ticaret ve işletmecilik mezunları, kamu ve özel sektörde çeşitli iş kollarında çalışabilirler. Bu iş kolları arasında ihracat ve ithalat firmaları, uluslararası pazarlama şirketleri, gümrük müşavirliği firmaları, uluslararası bankacılık ve finans kuruluşları, uluslararası muhasebe ve denetim şirketleri, uluslararası nakliye ve lojistik şirketleri, uluslararası turizm şirketleri, uluslararası yatırım şirketleri ve uluslararası devlet kurumları sayılabilir.

  Uluslararası ticaret ve işletmecilik mezunlarının başlıca görevleri şunlardır:

  • İhracat ve ithalat işlemlerini yürütmek
  • Uluslararası pazar araştırması yapmak
  • Uluslararası pazarlama stratejileri geliştirmek
  • Uluslararası finansal işlemler yapmak
  • Uluslararası muhasebe ve denetim yapmak
  • Uluslararası nakliye ve lojistik işlemleri yürütmek
  • Uluslararası turizm faaliyetlerini yürütmek
  • Uluslararası yatırım projelerini yürütmek

  Uluslararası ticaret ve işletmecilik mezunlarının iş bulma şansı oldukça yüksektir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, küreselleşen dünya düzeninde işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri kazandıkları için, iş piyasasında oldukça talep görmektedir.

  Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Neleri Öğrenir?

  Uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümü, öğrencilere aşağıdaki konuları öğretir:

  • Ekonomi
  • İşletme
  • Uluslararası hukuk
  • Uluslararası ticaret hukuku
  • Uluslararası finans
  • Uluslararası pazarlama
  • Uluslararası muhasebe
  • Uluslararası denetim
  • Uluslararası nakliye ve lojistik
  • Uluslararası turizm
  • Uluslararası yatırım

  Bu bölümde verilen dersler, öğrencilere uluslararası ticaret ve işletmecilik alanında sağlam bir temel kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler, bu dersler sayesinde uluslararası ticaretin temel kavramlarını, uluslararası pazarlama stratejilerini, uluslararası finansal işlemleri, uluslararası muhasebe ve denetimi, uluslararası nakliye ve lojistiği, uluslararası turizmi ve uluslararası yatırımları öğrenirler.

  Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Mezunları Ne Kadar Kazanır?

  Uluslararası ticaret ve işletmecilik mezunlarının maaşları, mezun oldukları kuruma, iş koluna, pozisyonuna ve deneyimine göre değişiklik gösterir. Genel olarak, bu bölümden mezun olan öğrenciler, diğer işletme mezunlarına göre daha yüksek maaşlar alır.

  Uluslararası ticaret ve işletmecilik mezunlarının maaşları, aşağıdaki faktörlere göre değişiklik gösterebilir:

  • Mezun olunan kurum
  • İş kolu
  • Pozisyon
  • Deneyim

  Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Hangi Üniversitelerde Var?

  Türkiye’de uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümü bulunan birçok üniversite bulunmaktadır. Bu üniversiteler arasında, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi sayılabilir.

  Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü İçin Gerekenler

  Uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümüne girmek için, lisede en az 4 yıllık fen lisesi, sosyal bilimler lisesi veya Anadolu lisesi mezunu olmak gerekir. Ayrıca, YKS’de (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) gerekli puanı almak gerekir.

  Uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümüne girmek isteyen öğrencilerin, aşağıdaki özelliklere sahip olmaları önemlidir:

  • Matematik ve fen bilimlerine ilgili olmak
  • İşletme ve ekonomiye ilgi duymak
  • Analitik düşünme ve problem çözme becerisine sahip olmak
  • İletişim becerisi güçlü olmak
  • Yabancı dil bilgisine sahip olmak

  Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü İçin Öneriler

  Uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümüne girmek isteyen öğrencilere aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:

  • Lisedeyken işletme ve ekonomi alanında dersler almak
  • Yabancı dil öğrenmeye önem vermek
  • Uluslararası ticaret ve işletmecilik alanında staj yapmak
  • Uluslararası ticaret ve işletmecilik alanında düzenlenen etkinliklere katılmak

  Uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümü, küreselleşen dünya düzeninde işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri kazandıran bir bölümdür. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, iş piyasasında oldukça talep görmektedir.