İçeriğe geç

Tigem Ne Iş Yapar?

  6B2998Eada9Ab559Bd0F8Ead23C3C10E06Fafe52 1

  Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Türkiye’nin tarım ve tarıma dayalı sanayinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetleri üretmek amacı ile 8 Haziran 1984 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak kurulmuştur.

  TİGEM, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. Merkez teşkilatı Ankara’da, taşra teşkilatı ise 12 farklı ilde bulunmaktadır.

  TİGEM’in temel görevi, ülkemizin bitkisel ve hayvansal üretimini artırmak, çeşitlendirmek ve ürün kalitesini iyileştirmek amacıyla yetiştirdiği tohumluk ile damızlıkları yetiştiricilere ulaştırmaktır. Bu doğrultuda TİGEM, bitkisel üretim alanında tarım ilaçları, gübre, tohumluk, fidan, fide ve benzeri mallar üretmekte, hayvansal üretim alanında ise sığır, koyun, keçi, at, arı ve kümes hayvanları yetiştirmektedir.

  Bitkisel Üretim Faaliyetleri

  TİGEM’in bitkisel üretim faaliyetleri, 12 farklı ilde bulunan 18 tarım işletmesinde gerçekleştirilmektedir. Bu işletmelerde, tarım ilaçları, gübre, tohumluk, fidan, fide ve benzeri mallar üretilmektedir.

  TİGEM’in bitkisel üretim faaliyetlerinin başlıcaları şunlardır:

  • Tohumluk Üretimi: TİGEM, ülkemizin tohumluk ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktadır. TİGEM’de üretilen tohumluklar, tarla bitkileri, meyve fidanları, sebze fideleri ve süs bitkileri olmak üzere dört ana grupta toplanabilir.
  • Fidan Üretimi: TİGEM, meyve bahçeleri, ormanlar ve peyzaj alanları için fidan üretmektedir. TİGEM’de üretilen fidanlar, meyve fidanları, orman fidanları ve süs fidanları olmak üzere üç ana grupta toplanabilir.
  • Fide Üretimi: TİGEM, sebze yetiştiriciliği için fide üretmektedir. TİGEM’de üretilen fideler, sebze fideleri ve süs bitkileri fideleri olmak üzere iki ana grupta toplanabilir.
  • Tarım İlaçları ve Gübre Üretimi: TİGEM, tarımsal üretimde kullanılan tarım ilaçları ve gübreleri üretmektedir.

  Hayvansal Üretim Faaliyetleri

  TİGEM’in hayvansal üretim faaliyetleri, 12 farklı ilde bulunan 15 hayvancılık işletmesinde gerçekleştirilmektedir. Bu işletmelerde, sığır, koyun, keçi, at, arı ve kümes hayvanları yetiştirilmektedir.

  TİGEM’in hayvansal üretim faaliyetlerinin başlıcaları şunlardır:

  • Sığır Yetiştiriciliği: TİGEM, damızlık sığır yetiştiriciliği yapmaktadır. TİGEM’de yetiştirilen damızlık sığırlar, yerli ve yabancı ırklardan oluşmaktadır.
  • Koyun Yetiştiriciliği: TİGEM, damızlık koyun yetiştiriciliği yapmaktadır. TİGEM’de yetiştirilen damızlık koyunlar, yerli ve yabancı ırklardan oluşmaktadır.
  • Keçi Yetiştiriciliği: TİGEM, damızlık keçi yetiştiriciliği yapmaktadır. TİGEM’de yetiştirilen damızlık keçiler, yerli ve yabancı ırklardan oluşmaktadır.
  • At Yetiştiriciliği: TİGEM, safkan Arap atı yetiştiriciliği yapmaktadır. TİGEM’de yetiştirilen safkan Arap atları, dünyaca ünlüdür.
  • Arı Yetiştiriciliği: TİGEM, arı yetiştiriciliği yapmaktadır. TİGEM’de yetiştirilen arılar, bal üretiminde kullanılmaktadır.
  • Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği: TİGEM, tavuk, hindi, ördek ve kaz yetiştiriciliği yapmaktadır. TİGEM’de yetiştirilen kümes hayvanları, yumurta ve et üretiminde kullanılmaktadır.

  TİGEM’in Ülke Ekonomisine Katkısı

  TİGEM, ülkemizin tarım ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. TİGEM’in ülke ekonomisine katkıları şunlardır:

  • Ülkemizdeki tohumluk ve damızlık hayvan ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır.
  • Tarımsal üretim miktarının ve kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır.
  • **Tarımsal işletmelerin gelir düzeyinin artmasına katkıda bulunmaktadır