İçeriğe geç

Tıbbi Dökümantasyon Sekreterlik Ne Iş Yapar?

  B45F8458C5F332Da17Fdbf23A226967644Fd457C 1

  Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, sağlık alanında kullanılan tıbbi belgelerin hazırlanması, düzenlenmesi, saklanması ve arşivlenmesi ile ilgili görevlerin yürütüldüğü bir meslek alanıdır. Tıbbi sekreterler, sağlık kuruluşlarında hekimlerin ve diğer sağlık profesyonellerinin idari işlerini yürüterek onlara destek olurlar.

  Tıbbi sekreterlerin görevleri, çalıştıkları kurumun büyüklüğüne ve türüne göre değişiklik gösterebilir. Ancak, genel olarak tıbbi sekreterler aşağıdaki görevleri yerine getirirler:

  • Hasta randevularını düzenlemek, hasta kabul işlemlerini yapmak ve hastaları kurumun işleyişi ve tıbbi hizmetler konusunda bilgilendirmek
  • Hasta kayıtlarını tutmak, hasta bilgilerini sisteme girmek ve hasta dosyaları oluşturmak
  • Tıbbi yazışmaları ve raporları hazırlamak, tıbbi belgeleri çevirmek ve tıbbi çeviri yapmak
  • Tıbbi istatistikleri derlemek ve analiz etmek, tıbbi verileri raporlamak
  • Hasta dosyalarını ve tıbbi belgeleri arşivlemek ve arşivleme sistemlerini yönetmek
  • Hasta ve hasta yakınlarına tıbbi konularda bilgi vermek ve yönlendirme yapmak
  • Hekim ve diğer sağlık profesyonellerinin idari işlerini yürütmek

  Tıbbi sekreter olmak için üniversitelerin 2 yıllık önlisans düzeyinde Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programından mezun olmak gerekir. Bu programda öğrencilere tıbbi bilgi ve beceriler, tıbbi dokümantasyon, tıbbi sekreterlik ve idari işler gibi konularda eğitim verilir.

  Tıbbi sekreterlerin iş bulma şansları oldukça yüksektir. Sağlık sektörünün gelişmesi ve nüfusun yaşlanması ile birlikte tıbbi sekreterlere olan ihtiyaç da artmaktadır. Tıbbi sekreterler, kamu ve özel sektöre ait sağlık kuruluşlarında, hastanelerde, polikliniklerde, özel muayenehanelerde, acil servislerde, laboratuvarlarda, ameliyathanelerde ve diğer sağlık birimlerinde çalışabilirler.

  Tıbbi sekreterlerin maaşları, çalıştıkları kuruma, deneyimlerine ve görev tanımlarına göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, tıbbi sekreterlerin maaşları 4.000 TL ile 8.000 TL arasındadır.

  Tıbbi sekreter olmak için gerekli olan bazı özellikler şunlardır:

  • İyi bir iletişim ve insan ilişkileri becerisi
  • Tıbbi konulara ilgi ve merak
  • Dikkatli ve titiz çalışma
  • Bilgisayar ve ofis programlarını iyi kullanabilme
  • Yabancı dil bilgisi

  Tıbbi sekreterler, sağlık alanında önemli bir yere sahiptirler. Hekimlerin ve diğer sağlık profesyonellerinin işini kolaylaştırarak hastalara daha iyi hizmet verilmesine katkı sağlarlar.

  Tıbbi Sekreterlik mesleğinin önemi

  Tıbbi sekreterlik mesleği, sağlık alanında önemli bir yere sahiptir. Tıbbi sekreterler, hekimlerin ve diğer sağlık profesyonellerinin idari işlerini yürüterek onlara destek olurlar. Bu sayede, hekimler daha fazla zamanlarını hastalarına ve tıp bilimine ayırabilirler.

  Tıbbi sekreterler, hastaların sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak için de önemli bir rol oynarlar. Hastaların randevularını düzenlemekten, kayıtlarını tutmaktan ve tıbbi konularda bilgilendirme yapmaktan sorumlu olan tıbbi sekreterler, hastaların sağlık kuruluşlarında karşılaşabilecekleri herhangi bir sorunda onlara yardımcı olurlar.

  Tıbbi sekreterlik mesleği, sağlık sektörünün gelişmesi ile birlikte daha da önem kazanmaktadır. Nüfus artışı ve yaşlanması, sağlık hizmetlerine olan talebi artırmakta ve bu da tıbbi sekreterlere olan ihtiyacı da artırmaktadır.

  Tıbbi sekreterlik mesleğinin geleceği

  Sağlık sektörünün gelişmesi ve nüfusun yaşlanması ile birlikte tıbbi sekreterlere olan ihtiyaç da artmaya devam edecektir. Bu nedenle, tıbbi sekreterlik mesleğinin geleceği oldukça parlak görünmektedir.

  Tıbbi sekreter olmak isteyen kişilerin, tıbbi konulara ilgi ve merak sahibi olmaları, iyi bir iletişim ve insan ilişkileri becerisine sahip olmaları, dikkatli ve titiz çalışmaları ve bilgisayar ve ofis programlarını iyi kullanabilmeleri gerekmektedir.