İçeriğe geç

Teknoloji Inovasyon Örnekleri

  E0Ccf30C216Bb878D52E0A97Faec55C4E649D0Ab 1

  Teknokent Muhasebe Kayıtları Örnekleri

  Teknokentler, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulan, özel hukuk hükümlerine tabi, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan, tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardır. Teknokentlerde faaliyet gösteren işletmeler, Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamalara ilişkin olarak çeşitli vergisel teşviklerden yararlanabilmektedir. Bu teşviklerden yararlanılabilmesi için, işletmelerin faaliyetlerinin Teknokent yönetici şirketi tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

  Teknokentlerde faaliyet gösteren işletmelerin muhasebe kayıtları, genel muhasebe kurallarına göre yapılmaktadır. Ancak, Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetlerine ilişkin harcamalara ilişkin olarak yapılması gereken bazı özel kayıtlar bulunmaktadır. Bu kayıtlar, işletmelerin vergisel teşviklerden yararlanabilmesi için gereklidir.

  Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Muhasebe Kayıtları

  Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamalar, işletmelerin 263. Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabının borcuna kaydedilir. Bu harcamalar, KDV dahil olarak kaydedilmelidir.

  Örnek:

  • Şirket, Ar-Ge faaliyeti kapsamında kullanmak üzere 100.000 TL tutarında ilk madde ve malzeme alımı yapmıştır. Bu işleme ilişkin kayıt aşağıdaki şekilde olacaktır:
  263. Araştırma ve Geliştirme Giderleri      100.000
  102. Bankalar                  100.000
  
  • Şirket, Ar-Ge faaliyeti kapsamında kullanmak üzere 50.000 TL tutarında hizmet almıştır. Bu işleme ilişkin kayıt aşağıdaki şekilde olacaktır:
  263. Araştırma ve Geliştirme Giderleri      50.000
  320. Borç Senetleri               50.000
  

  Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım Projelerinin Başarısız Olması

  Ar-Ge, yazılım ve tasarım projeleri, her zaman başarılı olmayabilir. Bu durumda, yapılan harcamalar, bir sonraki yılın ilk ayından itibaren 257. Diğer Çeşitli Giderler hesabının borcuna kaydedilir.

  Örnek:

  • Şirket, Ar-Ge faaliyeti kapsamında bir proje yürütmüştür. Proje, başarılı olmamıştır. Bu durumda, proje kapsamında yapılan 100.000 TL tutarında harcama aşağıdaki şekilde kaydedilecektir:
  257. Diğer Çeşitli Giderler          100.000
  263. Araştırma ve Geliştirme Giderleri      100.000
  

  Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım Faaliyetlerinin Vergisel Teşvikleri

  Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamalara ilişkin olarak işletmeler çeşitli vergisel teşviklerden yararlanabilmektedir. Bu teşvikler, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (TGBK) ile düzenlenmiştir.

  Ar-Ge Faaliyetlerine İlişkin Vergisel Teşvikler

  Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamalara ilişkin olarak işletmeler aşağıdaki vergisel teşviklerden yararlanabilmektedir:

  • Gelir ve kurumlar vergisi indirimi: Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisinden indirim konusu yapılabilmektedir. Bu indirim, Ar-Ge harcamalarının %100’ü oranında uygulanmaktadır.
  • KDV istisnası: Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamalar, KDV’den istisnadır.

  Yazılım ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Vergisel Teşvikler

  Yazılım ve tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamalara ilişkin olarak işletmeler aşağıdaki vergisel teşviklerden yararlanabilmektedir:

  • Gelir ve kurumlar vergisi indirimi: Yazılım ve tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisinden indirim konusu yapılabilmektedir. Bu indirim, yazılım ve tasarım harcamalarının %75’i oranında uygulanmaktadır.
  • KDV istisnası: Yazılım ve tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamalar, KDV’den istisnadır.

  Teknokent Muhasebe Kayıtlarının Vergisel Teşviklerden Yararlanılması İçin Önemi

  Teknokentlerde faaliyet gösteren işletmelerin Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yaptıkları harcamalara ilişkin muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz olarak yapılması, vergisel teşviklerden yararlanılabilmesi için önemlidir. Bu kayıtların, TGBK