İçeriğe geç

Sivil Savunma Ne Iş Yapar?

  4834E0Afe0Bc815F96F3950C91337716Af4D6D30 1

  Sivil Savunma Nedir?

  Sivil savunma, savaş veya doğal afet gibi olağanüstü durumlarda halkın can ve mal kaybını en aza indirmek için yapılan silahsız, koruyucu ve kurtarıcı önlem ve faaliyetlerin bütünüdür. Sivil savunma, savaş sırasında düşman saldırılarına karşı, barış zamanı ise her türlü doğal afet ve büyük felaketlerde halkın korunması ve kurtarılması için yapılan çalışmaları kapsar.

  Sivil Savunmanın Amaçları

  Sivil savunmanın temel amaçları şunlardır:

  • Halkın can ve mal kaybını en aza indirmek
  • Hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluşların korunması
  • Savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi
  • Halkın moralini yüksek tutmak

  Sivil Savunmanın Kapsamı

  Sivil savunmanın kapsamı oldukça geniştir. Savaş sırasında düşman saldırılarına karşı halkın korunması için yapılan çalışmalar şunlardır:

  • Hava savunma
  • Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer silahlara karşı korunma
  • Yangınla mücadele
  • İlk yardım ve acil sağlık hizmetleri
  • Sığınak ve korunma yerleri

  Barış zamanı ise her türlü doğal afet ve büyük felaketlerde halkın korunması için yapılan çalışmalar şunlardır:

  • Deprem, sel, yangın, heyelan, fırtına, tsunami gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak
  • Afet anında halkın korunması ve kurtarılması
  • Afet sonrası yardım faaliyetleri

  Sivil Savunmanın Temel İlkeleri

  Sivil savunmanın temel ilkeleri şunlardır:

  • Önleyicilik: Afetlerin veya saldırıların etkilerinin azaltılması için önceden önlem alınması
  • Koruyuculuk: Afetlerin veya saldırıların etkilerinden halkın korunması
  • Kurtarıcılık: Afetlerin veya saldırıların ardından halkın kurtarılması

  Sivil Savunmanın Organizasyonu

  Sivil savunma, Türkiye’de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülmektedir. AFAD, sivil savunmanın planlanması, uygulanması ve koordinasyonundan sorumludur.

  AFAD’ın yanı sıra, sivil savunma alanında faaliyet gösteren diğer kurumlar şunlardır:

  • İçişleri Bakanlığı
  • Sağlık Bakanlığı
  • Milli Eğitim Bakanlığı
  • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
  • Tarım ve Orman Bakanlığı

  Sivil Savunmanın Halkın Eğitimi

  Sivil savunmanın en önemli unsurlarından biri halkın eğitimidir. Halkın sivil savunma konusunda bilinçli olması, afetlerin veya saldırıların etkilerinin azaltılmasında büyük rol oynamaktadır.

  Sivil savunma eğitimi, okullarda, halk eğitim merkezlerinde ve sivil savunma birlikleri tarafından verilmektedir. Eğitimler kapsamında, halka afetlere ve saldırılara karşı nasıl korunacakları, ilk yardım ve acil sağlık hizmetleri, sığınak ve korunma yerleri gibi konularda bilgiler verilmektedir.

  Sivil Savunmanın Önemi

  Sivil savunma, halkın can ve mal kaybını önlemek ve toplumun normal düzenini yeniden tesis etmek için oldukça önemlidir. Sivil savunmanın etkin bir şekilde yürütülmesi, afetlerin veya saldırıların etkilerinin azaltılmasına ve halkın daha hızlı bir şekilde toparlanmasına yardımcı olmaktadır.

  Sivil Savunmanın Geleceği

  Sivil savunma, değişen ve gelişen tehditler karşısında sürekli olarak yenilenmektedir. Günümüzde, terörizm, iklim değişikliği ve teknolojik gelişmeler gibi yeni tehditler, sivil savunmanın önemini daha da artırmaktadır.

  Sivil savunmanın geleceğinde, bu yeni tehditlere karşı daha etkin bir şekilde mücadele etmek için yeni teknolojilerin ve yöntemlerin kullanılması öngörülmektedir. Ayrıca, sivil savunmanın halka yönelik eğitiminin yaygınlaştırılması ve sivil savunma birlikleri ile koordinasyonun güçlendirilmesi gibi çalışmalara da ağırlık verilecektir.

  Sivil Savunmanın Gerektiği Durumlar

  Sivil savunmanın gerektiği durumlar şunlardır:

  • Savaş veya silahlı çatışmalar
  • Doğal afetler (deprem, sel, yangın, heyelan, fırtına, tsunami vb.)
  • Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer silah saldırıları
  • Terör saldırıları
  • Teknik arızalar ve kazalar

  Sivil savunma, bu gibi durumlarda halkın can ve mal kaybını en aza indirmek için gerekli olan bir dizi önlem ve faaliyeti kapsamaktadır.