Osmanlı tuğrasını taşıyan divan üyesi kimdir?

NİŞANCI

Osmanlı Devleti’nde yönetim Divanı Humayun’dan oluşuyordu. Divanın başında padişah vardı. Tüm yönetimsel kararlar burada alınırdı.

Divanın üyelerinden biri de nişancıdır. Nişancı aynı zamanda Osmanlı tuğrasını taşıyan divan üyesidir ve gerektiğinde belgelere tuğra çekmekle görevlidir.

Fakat bunun dışında nişancının başka görevleri de bulunmaktadır. Fethedilen bölgeleri kayıt altına almak ve tımar kayıtlarını tutmak bunlardan bazılarıdır.


Yayımlandı

kategorisi