İçeriğe geç

Kültürlü Olmak İle İlgili Sözler ve Kompozisyon

2018 07 06 06 55 15 1

Entelektüel bir insan olmanın ilk şartı kültürlü olmakiıı.
Günümüz şehir entelektüel insan tanımının kültürle
ölçülmesi yadırganmamalıdır. Şayet metropollerin
modern havasını soluyorsak, entelektüel olmamız gerekir.
Entelektüel olmak için ise kültürlü olmamız gerekir,
kültürsüz entelektüel olmaz.
Okumak, entelektüel insanın en büyük
sermayesidir. Okuyan insanın önce
kendisi aydınlanır, sonra çevresini
aydınlatır.
Okumak için klasiklerden
başlamak ya da
kendi tarihini okumak
iyi bir başlangıç noktasıdır.
Aydın kişi önce
kendi kültürünü tanır,
sonra öteki kültürlere
uzanır.
Belki Freud’u sevmeyebilirsiniz,
ama okumak
ayrı, sevmemek ayrıdır. Kari
Marx’ın fikirleri bize ters gelebilir,
ama okumamıza engel değildir.
Necip Fazıl’ı, Ziya Gökalp’ı, Fakir Baykurt’u,
Nazım Hikmeti tanımadan yabancıları okumak, kendi
53
Sıradışı 202 Fikir
evinde yapılan yemekleri tatmadan, hiç tanımadığı,
ismini bilmediği yemekleri tatmak gibidir. İnsanı kendi
özünden uzaklaştırabilir. Entelektüel insan, dünyayı
tanımaya çalışırken önce kendi çevresinden başlamalı ki,
ona ihtiyaç duyan kendi insanlarına faydalı olsun. Yoksa
entelektüel olmaz.