Osmanlı coğrafyasında sözlü kültürün toplum hayatına etkileri neler olmuştur?

Sözlü kültürün en önemli etkisi Anadolu halkının nesilden nesile kendi dilini ve kültürünü koruması ve geliştirmesidir. Sözlü kültür sayesinde Osmanlı toplum hayatında duygu ve düşünce birlikteliği ortaya çıkmış, Türk dili korunmuş ve Türk sanatı ortaya çıkmıştır. Sözlü kültürü kullanarak insanlar sevinç, keder, üzüntü ve düşüncesini ifade etmekte ve bu sayede Türk kültürel mirasını yaşatmaktadır. Yani halkın milli ve manevi değerlerimizi öğrenmesi sağlanmış,...

Atatürk subay olduğunda Osmanlı İmparatorluğu’nun durumu nasıldı?

Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında doğdu. Peki o zamanlarda Osmanlı  ne haldeydi acaba? Osmanlı Devleti gerileme devrindeydi ve devletin dağılmasını önlemek için önce Abdülmecit döneminde Tanzimat ve Islahat fermanlarını ilan etmişti. Sonra bunun yetmeyeceğini anlayarak Genç Osmanlılar'ın baskısıyla 2. Abdülhamit tarafından Meşrutiyet yönetimi ilan edilmişti. Fakat 2 yıl sonra 2. Abdülhamit savaşı bahane ederek meclisi kapattı ve uzun...

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri? Kısaca Özet

Osmanlı tarihini okuyan herkesin dikkatini çeken şeylerden biri de devletin çok kısa bir süre içerisinde aşırı büyümesidir. Peki bunun başlıca sebepleri nelerdir? Kısaca özetlemek gerekirse; coğrafi konum ve gayrimüslimlerle gaza ve cihat yapmaları en başta gelen nedendir. Tabii ki çok güçlü yönetici kadrolarına sahip olmaları, Anadolu ve Balkanlar'da onlara rakip olabilecek güçte siyasi bir birliğin olmaması, Ahi teşkilatı gibi çeşitli teşkilatların...

Osmanlı devleti savaşta hangi devletlerin yanında yer aldı?

Bu soruda kastedilen savaş genellikle Birinci Dünya Savaşı olmaktadır. Biz de cevabımızı bu varsayım üzerine vereceğiz. Tarihin en büyük ve en kanlı savaşlarından biri olan 1. Dünya Savaşı İttifak devletleri ile İtilaf devletleri arasında geçmiştir. Osmanlı Devleti her ne kadar ilk başta savaşa katılmamış olsa da, sonrasında kaybedilen toprakları geri almak ümidi ve İttihat ve Terakki partisinin baskısı sonucu savaşa...

Osmanlı medreselerinde eğitim veren kişiye ne denir?

Bildiğiniz gibi Osmanlı Devleti'nde kadı, öğretmen ve doktor yetiştiren kurum medreseler idi. Bu medreselerde hem temel doğa bilimleri konusunda hem de din konularında alimler ders verirdi. Osmanlı medreselerinde eğitim veren kişiye Müderris denir. Zaten müderris öğretmen (hoca) demektir. Ama Türkçedeki tam karşılığı nedir diye soracak olursanız, müderris aslında bugün üniversitelerde dersler veren profesör demektir.

Medreselerin Osmanlı eğitim sistemine katkıları neler olmuştur?

Anadolu'da ilk medreseler beylikler döneminde kurulmuştur. Danişmentliler Tokat'ta Yağıbasan medresesini kurmuştur. Osmanlılarda medrese geleneği gelişerek devam etmiştir. Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfı genel olarak medreselerden mezun olmuştur. Medrese mezunları bitirdiği okulun türüne göre kadı olup mahkemelerde karar verebilir, öğretmen olup dersler verebilir veya doktor olup hastalara bakabilirdi. Kısaca medreselerin Osmanlı eğitim sistemine katkılarını bu şekilde özetleyebiliriz.

Osmanlı’da askeri okul anlamına gelen kelime nedir?

Osmanlı Devletinde orduya büyük önem verilirdi ve profesyonel askerler yetiştirmek için askeri okullar açılmıştı. Üstelik bu askeri okulların genel bir adı vardı. Osmanlıda askeri okul anlamına gelen kelime Harbiye'dir. Zaten harp kelimesi savaş demektir. Aşağıdaki ve yukarıdaki resimde Mektebi Harbiye görülmektedir. Osmanlılarda askeri okullara farklı isimler de verilmiştir. Sadece bilginiz olsun diye eklemek istedim.

Değişen dünya dengeleri karşısında osmanlı siyaseti nasıl oldu?

Osmanlı kuruluş ve yükseliş döneminde deyim yerindeyse hiçbir ülkeyi pek kaideye almadı ve sadece fetih politikası izledi. Ama gerileme devriyle birlikte Osmanlı Devlet artık batının üstünlüğünü kabul etti ve ömrünü uzatmak için genel olarak ünlü denge politikasını izledi. Avrupa ülkeleriyle ittifaklar kurdu, Rus tehlikesine karşı Avrupalı devletler Osmanlıya adeta sahip çıktı. Hatta Kırım Savaşı'nda İngiltere Fransa gibi ülkeler Osmanlıyla birlik olarak...

Osmanlı İmparatorluğu Haritası (En Geniş Sınırlar)

Osman Bey tarafından kurulan Osmanlılar zamanla büyük bir imparatorluk haline geldiler. Bu çok da kolay olmadı ve yüzyıllar aldı. Sadece Fatih Sultan Mehmet Han yaşamı boyunca 17 ülkeyi fethetti. Aşağıdaki haritada Osmanlı İmparatorluğu'nun en geniş sınırları verilmiştir. Ayrıca haritanın sol alt köşesine bakarsanız hangi ülkenin ne zaman fethedildiği bilgisine ulaşabilirsiniz.

Osmanlı padişahları listesi sırasıyla resimli

Atalarımızın kurduğu ve Dünyanın en büyük imparatorluklarından biri haline getirdiği Osmanlı Devleti tüm tarihi boyunca toplam 36 padişah tarafından yönetilmiştir. Aşağıdaki resimli listede Osmanlı padişahları yer almaktadır. Bu listede soldan sağa doğru kronolojik sıraya göre padişahlar dizilmiştir. İlk padişah ve devletin kurucusu Osman Gazi'dir. Son padişah ise 6. Mehmed olarak kayıtlara geçmiştir.