İçeriğe geç

Kamu Denetçiliği Kurumu Ne Iş Yapar?

  5Deb8E68E929B3504Bf870B49261Ea34D27B8A29 1

  Kamu Denetçiliği Kurumu Ne İş Yapar?

  Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kamu kurum ve kuruluşlarının eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını inceleyen, araştırma yapan ve önerilerde bulunan bir kurumdur. 1995 yılında çıkarılan 4102 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile kurulan KDK, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına bağlıdır.

  KDK’nın temel görevi, kamu kurum ve kuruluşlarının idare hukuku çerçevesindeki faaliyetlerini inceleyerek, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönünden değerlendirmek ve önerilerde bulunmaktır. Bu kapsamda KDK, kamu kurum ve kuruluşlarının aşağıdaki eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını inceleyebilir:

  • Kanunlar, yönetmelikler, tebliğler, kararlar ve uygulamalar
  • Kamu görevlilerinin tutum ve davranışları

  KDK’ya başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve başvuru konusunun kamu kurum ve kuruluşlarının eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışları ile ilgili olması gerekir. Başvurular, KDK’nın internet sitesi üzerinden, posta ile veya KDK’nın Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki şubelerine şahsen yapılabilir.

  KDK, başvuruları inceledikten sonra, aşağıdaki kararlardan birini verebilir:

  • Başvurunun kabul edilmesi ve kamu kurum ve kuruluşuna önerilerde bulunulması
  • Başvurunun kabul edilmemesi ve başvuru sahibine bilgi verilmesi
  • Başvurunun reddedilmesine karar verilmesi

  KDK’nın önerileri, kamu kurum ve kuruluşları için tavsiye niteliğindedir. Ancak, kamu kurum ve kuruluşları, KDK’nın önerilerini dikkate almak ve gerekli önlemleri almak zorundadır.

  KDK’nın Faaliyetleri

  KDK, her yıl yüz binlerce başvuruyla ilgilenmektedir. Bu başvurular, kamu kurum ve kuruluşlarının farklı alanlardaki faaliyetleri ile ilgilidir. Örneğin, KDK’ya yapılan başvurularda en sık karşılaşılan konular arasında, kamu hizmetlerinin aksaması, kamu görevlilerinin etik kurallarına aykırı davranışları ve kamu mallarının israfı yer almaktadır.

  KDK, aldığı başvuruları inceleyerek, kamu kurum ve kuruluşlarının eylem ve işlemlerinin hukuka ve hakkaniyete uygun olup olmadığını değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, kamu kurum ve kuruluşlarına önerilerde bulunur. KDK’nın önerileri, kamu kurum ve kuruluşlarının idari faaliyetlerini iyileştirmeye ve kamu hizmetlerinin kalitesini artırmaya yardımcı olmaktadır.

  KDK, sadece başvuruları inceleyerek değil, aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarının idari faaliyetlerini de yakından takip etmektedir. Bu kapsamda, KDK, kamu kurum ve kuruluşlarının idari faaliyetlerini inceleyen raporlar hazırlamakta ve bu raporları kamuoyu ile paylaşmaktadır. KDK’nın raporları, kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini iyileştirmeye ve kamu hizmetlerinin şeffaflığını artırmaya yardımcı olmaktadır.

  KDK, kamu kurum ve kuruluşlarının idari faaliyetlerini iyileştirmeye yönelik olarak, aşağıdaki çalışmaları da yapmaktadır:

  • Kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik eğitimler ve seminerler düzenleme
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının idari faaliyetlerini iyileştirmeye yönelik önerilerde bulunma
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının idari faaliyetlerini izleme ve değerlendirme

  KDK’nın Önemi

  KDK, kamu kurum ve kuruluşlarının idari faaliyetlerini inceleyerek ve kamu kurum ve kuruluşlarına önerilerde bulunarak, kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve kamu yönetiminin şeffaflaştırılmasına katkıda bulunmaktadır. KDK’nın çalışmaları, kamu kurum ve kuruluşlarının idari faaliyetlerini iyileştirmeye ve kamu hizmetlerinden yararlanan vatandaşların haklarının korunmasına yardımcı olmaktadır.

  KDK’nın önemi, aşağıdaki hususlarla açıklanabilir:

  • KDK, kamu kurum ve kuruluşlarının idari faaliyetlerini inceleyerek, hukuka ve hakkaniyete uygun olup olmadığını değerlendirmektedir. Bu değerlendirme sonucunda, KDK, kamu kurum ve kuruluşlarına önerilerde bulunarak, kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve kamu yönetiminin şeffaflaştırılmasına katkıda bulunmaktadır.
  • KDK, kamu kurum ve kuruluşlarının idari faaliyetlerini yakından takip ederek, kamu hizmetlerinden yararlanan vatandaşların haklarının korunmasına yardımcı olmaktadır.
  • KDK, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik eğitimler ve seminerler düzenleyerek, kamu kurum ve kuruluşlarının idari faaliyetlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

  Sonuç olarak, KDK, kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve kamu yönetiminin şeffaflaştırılması için önemli bir kurumdur. KDK’nın çalışmaları, kamu kurum ve kuruluşlarının idari faaliyetlerini iyileştirmeye ve kamu hizmetlerinden yararlanan vatandaşların haklarının korunmasına yardımcı olmaktadır.