İçeriğe geç

Infaz Koruma Memuru Ne Iş Yapar?

  1295F38Ed333C619E334562Ed3F6093C76355Fb5 1

  İnfaz Koruma Memuru Ne İş Yapar?

  İnfaz koruma memuru, ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların güvenliğini ve düzenini sağlamakla görevli olan kamu görevlisidir. İnfaz koruma memurları, hükümlü ve tutukluların günlük yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olmak, kurum içi düzeni sağlamak, kurum güvenliğini korumak ve hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapmak gibi çeşitli görevleri yerine getirirler.

  İnfaz koruma memurlarının görevleri şunlardır:

  • Hükümlü ve tutukluların kuruma giriş ve çıkışlarını kontrol etmek,
  • Hükümlü ve tutukluların günlük yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olmak,
  • Hükümlü ve tutukluların yiyecek, giyecek, sağlık, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak,
  • Kurum içi düzeni sağlamak,
  • Kurum güvenliğini korumak,
  • Hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
  • Hükümlü ve tutukluların haklarını korumak,
  • Hükümlü ve tutukluların şikayetlerini değerlendirmek,
  • Hükümlü ve tutukluların aileleri ile iletişimini sağlamak,
  • Hükümlü ve tutukluların eğitim ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak,
  • Hükümlü ve tutukluların sosyal ve kültürel etkinliklerine katılmalarını sağlamak,
  • Hükümlü ve tutukluların disiplin soruşturmalarını yapmak,
  • Hükümlü ve tutukluların tahliye işlemlerini yapmak,

  İnfaz koruma memurlarının çalışma koşulları

  İnfaz koruma memurları, ceza infaz kurumlarında vardiyalı olarak çalışırlar. Vardiyalar genellikle 8 saattir. İnfaz koruma memurları, gece mesaisi, hafta sonu mesaisi ve bayram mesaisi gibi çalışma koşullarına tabi olabilirler.

  İnfaz koruma memurlarının çalışma koşulları, görev yaptıkları kuruma ve görev yaptıkları pozisyona göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, açık ceza infaz kurumlarında çalışan infaz koruma memurları, kapalı ceza infaz kurumlarında çalışan infaz koruma memurlarına göre daha az riskli koşullarda çalışırlar.

  İnfaz koruma memurları için gerekli şartlar

  İnfaz koruma memuru olmak için aşağıdaki şartlar aranır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak,
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS lisans düzeyinde sınavdan en az 70 puan almak,

  İnfaz koruma memuru nasıl olunur?

  İnfaz koruma memuru olmak için öncelikle ÖSYM tarafından yapılan KPSS lisans düzeyinde sınava girmek gerekir. Sınavdan en az 70 puan alan adaylar, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan mülakat sınavına katılmaya hak kazanırlar. Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, infaz koruma memuru olarak atanırlar.

  İnfaz koruma memurlarının maaşları

  İnfaz koruma memurlarının maaşları, hizmet yılına ve görev yaptıkları kuruma göre değişiklik gösterir. 2023 yılı itibarıyla, infaz koruma memurlarının maaşları ortalama olarak 6.000 TL ile 10.000 TL arasındadır.

  İnfaz koruma memurlarının kariyer olanakları

  İnfaz koruma memurları, hizmet yıllarına göre kıdem tazminatı, ikramiye ve maaş zamlarından yararlanırlar. Ayrıca, infaz koruma memurları, görev yaptıkları kurumda yükselme imkanına sahiptirler. İnfaz koruma memurları, kıdemleri ve eğitim durumlarına göre idare memuru, müdür yardımcısı veya müdür olarak atanabilirler.

  Sonuç olarak, infaz koruma memurları, ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların güvenliğini ve düzenini sağlamakla görevli olan kamu görevlileridir. İnfaz koruma memurları, çeşitli görevleri yerine getiren ve zor şartlarda çalışan önemli bir meslek grubudur.