İçeriğe geç

Icra Memuru Ne Iş Yapar?

  D27B1Bc711641044982848C194F1253F6967Dcb0 1

  İcra Memuru Ne İş Yapar?

  İcra memuru, hukuk sisteminde bir yargı kararını uygulamakla görevli bir kişidir. İcra memurları, genellikle bir mahkemenin verdiği bir kararı uygulamak için görevlendirilir ve bu kararı uygulamaya yönelik çeşitli işlemler gerçekleştirir.

  İcra memurlarının görevleri, icra hukuku tarafından düzenlenmiştir. İcra hukuku, alacaklıların borçlulardan alacaklarını tahsil etmelerini sağlayan hukuk dalıdır. İcra memurları, bu hukuk dalına göre hareket ederek, alacaklıların haklarını korumaya çalışır.

  İcra memurlarının başlıca görevleri şu şekilde sıralanabilir:

  • İcra takip işlemlerini başlatmak ve yürütmek: İcra memurları, alacaklıların borçlulara karşı açtıkları icra takip işlemlerini başlatır ve yürütür. Bu kapsamda, alacaklıların taleplerini inceleyerek, gerekli belgeleri düzenler ve borçlulara tebliğ eder. Ayrıca, borçluların mal varlıklarını araştırarak, haciz işlemlerini gerçekleştirir.
  • Haciz işlemlerini yapmak: İcra memurları, borçluların mal varlıklarını haciz ederek, alacaklıların alacaklarını tahsil etmesini sağlar. Bu kapsamda, borçluların taşınır ve taşınmaz mallarını, menkul kıymetlerini, paralarını ve alacaklarını haciz edebilir.
  • Satış işlemlerini yapmak: İcra memurları, haczedilen malları satışa çıkararak, alacaklıların alacaklarını tahsil etmesini sağlar. Bu kapsamda, satış ilanları yayınlar, satış işlemlerini yürütür ve satış bedellerini tahsil eder.
  • Yargı kararlarını uygulamak: İcra memurları, mahkemelerin verdiği kararları da uygulamakla görevlidir. Bu kapsamda, boşanma, velayet, nafaka gibi konularda verilen kararları uygulamaktan sorumludur.

  İcra memurları, bu görevlerini yerine getirirken, icra hukukunun temel ilkelerine ve mevzuatına uymak zorundadır. Ayrıca, tarafların hak ve menfaatlerini korumak için objektif davranmaları gerekir.

  İcra Memurlarının Nitelikleri

  İcra memurları olmak için, öncelikle 4 yıllık bir hukuk fakültesi mezunu olmak gerekir. Ayrıca, icra memurluğu sınavına girerek, yeterli puan almak da zorunludur.

  İcra memurlarının sahip olması gereken nitelikler şu şekilde sıralanabilir:

  • Hukuk bilgisi: İcra memurları, icra hukuku alanında geniş bilgi sahibi olmalıdır. Bu sayede, icra takip işlemlerini doğru ve eksiksiz olarak yürütebilirler.
  • Mesleki bilgi ve beceri: İcra memurları, icra takip işlemlerinin teknik yönlerini bilmeli ve bu işlemleri pratik olarak uygulayabilmelilerdir.
  • İletişim becerisi: İcra memurları, taraflarla etkili bir şekilde iletişim kurabilmeli ve onları bilgilendirebilmelidirler.
  • Sosyal uyumluluk: İcra memurları, farklı toplumsal kesimlerden gelen insanlarla çalışabilmeli ve bu kişilerle uyumlu bir şekilde çalışabilmelidirler.

  İcra Memurlarının Çalışma Koşulları

  İcra memurları, genellikle adliyeye bağlı icra dairelerinde görev yaparlar. Çalışma saatleri, adalet hizmetlerinin gerektirdiği şekilde düzenlenir. İcra memurları, hafta sonları ve resmi tatillerde de çalışabilirler.

  İcra memurları, genellikle masa başı bir işte çalışırlar. Ancak, haciz işlemleri gibi durumlarda, saha çalışmalarında da bulunabilirler.

  İcra Memurlarının Maaşları

  İcra memurlarının maaşları, aldıkları derece ve kıdeme göre değişmektedir. 2023 yılı itibarıyla, icra memurlarının maaşları ortalama 7.000 TL ile 10.000 TL arasındadır.

  İcra Memuru Olmak İçin Gerekenler

  İcra memuru olmak için aşağıdaki şartları taşımak gerekir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • En az 20 yaşında olmak
  • En az 4 yıllık bir hukuk fakültesi mezunu olmak
  • İcra memurluğu sınavına girerek, yeterli puan almak

  İcra memurluğu sınavı, her yıl Adalet Bakanlığı tarafından yapılır. Sınavda başarılı olan adaylar, icra memurluğu mesleğine kabul edilirler.

  İcra Memurluğu Sınavı

  İcra memurluğu sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır. Yazılı sınavda, adaylara hukuk, Türkçe ve genel kültür soruları sorulur. Sözlü sınavda ise, adayların konuşma yeteneği, bilgi birikimi ve mesleki yeterliliği değerlendirilir.

  İcra memurluğu sınavı, oldukça zor bir sınavdır