İçeriğe geç

Gümrük Muhafaza Memuru Ne Iş Yapar?

  Ba3Af313E2Aa52116Efcf67Bb51A2C397D194F34 1

  Gümrük Muhafaza Memuru Ne İş Yapar?

  Gümrük muhafaza memuru, kara, deniz ve hava sınırlarında bulunan gümrük kapılarında, ülkeye giriş ve çıkış yapan eşya, insan ve taşıtların kontrolünü ve korunmasını sağlayan kolluk kuvveti mensubu bir memurdur. Gümrük muhafaza memurlarının temel görevleri, kaçakçılıkla mücadele etmek, gümrük kanun ve yönetmeliklerini uygulamak, gümrüklü sahaların güvenliğini sağlamak ve ülke güvenliğini korumaktır.

  Gümrük Muhafaza Memurunun Görevleri

  Gümrük muhafaza memurlarının görevleri şunlardır:

  • Deniz ve hava limanlarıyla kara sınırlarındaki gümrük kapılarında ve diğer gümrüklü yer ve sahalarda giriş ve çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların kontrol ve muhafazası ile işlemlerinin yapılması amacıyla sevk edilmesini sağlamak.
  • Kişi, eşya ve taşıtların işlemleri tamamlanmadan gümrüklü yer ve sahalardan çıkmalarını önlemek.
  • Gümrüklü yer ve sahaların gözetim, takip ve muhafazasını sağlamak.
  • Kaçakçılık ve diğer suçlarla mücadele etmek.
  • Gümrük kanun ve yönetmeliklerini uygulamak.
  • Ülke güvenliğini korumak.

  Gümrük Muhafaza Memurunun Sorumlulukları

  Gümrük muhafaza memurları, yaptıkları görevlerden dolayı hukuki, idari ve mali açıdan sorumludur. Hukuki sorumluluk, memurların görev yaptıkları kanun ve yönetmeliklere uymamaları halinde doğacak sorumluluktur. İdari sorumluluk, memurların görev yaptıkları kurumların iç yönetmeliklerine uymamaları halinde doğacak sorumluluktur. Mali sorumluluk, memurların kamu mallarına zarar vermemeleri halinde doğacak sorumluluktur.

  Gümrük Muhafaza Memurunun Yetkileri

  Gümrük muhafaza memurları, görevlerini yerine getirmek için kanunla kendilerine verilen yetkileri kullanırlar. Bu yetkilerden bazıları şunlardır:

  • Giriş ve çıkış yapan kişileri, eşyaları ve taşıtları durdurma, arama ve inceleme yapma yetkisi.
  • Kaçak eşyayı ve araçları el koyma yetkisi.
  • Kaçakçılık suçunu işleyenleri yakalama ve gözaltına alma yetkisi.
  • Silah taşıma ve kullanma yetkisi.

  Gümrük Muhafaza Memuru Olmak İçin Gerekli Şartlar

  Gümrük muhafaza memuru olmak için aranan şartlar şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
  • Erkek adaylar için en az 167 cm, kadın adaylar için en az 160 cm boyunda olmak.
  • Erkek adaylar için en az 65 kg, kadın adaylar için en az 55 kg ağırlığında olmak.
  • Sağlıklı ve sağlam olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası almamış olmak.
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

  Gümrük Muhafaza Memuru Nasıl Olunur?

  Gümrük muhafaza memuru olmak için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen giriş sınavına girmek gerekir. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yazılı sınavda genel kültür, genel yetenek ve mesleki bilgi konularına ilişkin sorular sorulur. Sözlü sınavda ise adayların genel konuşma becerisi, mülakat sorularına verdiği cevaplar ve mesleğe uygunluğu değerlendirilir.

  Giriş sınavında başarılı olan adaylar, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen temel eğitime tabi tutulurlar. Temel eğitim süresi 6 aydır. Temel eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, gümrük muhafaza memuru olarak göreve başlarlar.

  Gümrük Muhafaza Memuru Olmanın Avantajları

  Gümrük muhafaza memuru olmak, birçok avantaja sahiptir. Bu avantajlardan bazıları şunlardır:

  • Devlet memuru statüsünde çalışmak.
  • Maaş, ikramiye, sigorta, emeklilik gibi sosyal haklardan yararlanmak.
  • Gümrük muhafaza alanında uzmanlaşmak.
  • Ülke güvenliğine katkıda bulunmak.

  Gümrük Muhafaza Memuru Olmanın Dezavantajları

  Gümrük muhafaza memuru olmak, bazı dezavantajlara da sahiptir. Bu dezavantajlardan bazıları şunlardır:

  • Vardiyalı çalışmak.
  • Riskli görevlerde bulunmak.
  • Dışarıda çalışmak.

  **S